De registratie als zorgkundige behouden of intrekken

De registratie als zorgkundige is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of andere bewijsstukken in te dienen.

Wel moet u elk jaar een permanente vorming van 8 uur volgen. U kiest zelf waar waar u de opleiding volgt. De opleiding moet wel gegeven worden door één van de volgende entiteiten:

  • De Gewesten en de Gemeenschappen
  • De scholen of opleidingscentra die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Gemeenschappen of de Gewesten
  • De beroepsverenigingen van de verpleegkundigen en zorgkundigen
  • Syndicale organisaties
  • De zorginstellingen, als ze de opleiding organiseren samen met een opleidingsinstituut of met een beroepsvereniging van verpleegkundigen.

De inhoud van de vorming moet aansluiten bij het beroep en de taken van de zorgkundige.

De registratie intrekken

Zelf intrekken

Als u niet langer geregistreerd wil blijven, kan zelf vragen om uw registratie in te trekken. Stuur daarvoor een brief naar

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Door Zorg en Gezondheid

Als een zorgkundige niet elk jaar 8 uur permanente vorming volgt, kan Zorg en Gezondheid zijn registratie intrekken.

  • Wij vragen daarvoor eerst het advies van de erkenningscommissie.
  • Na dat advies, verwittigen wij u van ons voornemen tot intrekking van uw registratie.
  • U kan dan nog binnen de 30 dagen na de ontvangst van het voornemen een bezwaarnota sturen naar Zorg en Gezondheid (Koning Albert II laan 35 bus 38 – 1030 Brussel).
  • Wij leggen de bezwaarnota samen met ons voornemen tot intrekking voor aan de erkenningscommissie. Die geeft dan een advies. Na dat advies neemt Zorg en Gezondheid de definitieve beslissing.

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.