De Regenboogbarometer

De 20 vragen in onderstaande Regenboogbarometer geven inspiratie aan woonzorgcentra om te werken rond genderidentiteit en seksuele diversiteit (GSD) en zo meer inclusief te worden voor homoseksuele, lesbische, biseksuele (holebi) en transgender personen. De vragen zijn zowel gericht op (toekomstige) personeelsleden als (toekomstige) bewoners en hun omgeving.

Selecteer in de Regenboogbarometer de vragen waar jullie verder mee aan de slag willen gaan en stel een actieplan op. In de Wegwijzer vind je een overzicht van materialen en organisaties waar je beroep op kan doen voor de realisatie van het actieplan.

Organisatie
 • Hebben we een gekende en gedragen visie en een beleid rond GSD?

 • Hebben we duidelijke afspraken rond privacy en discretie die worden nageleefd?

 • Hebben we zichtbare vertrouwenspersonen die verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor het thema GSD?

 • Zijn de faciliteiten in onze voorziening genderinclusief? (bv. toiletten)

Informatie
 • Hebben we een vormingsaanbod voor het personeel over GSD?

 • Hebben we een vormingsaanbod voor bewoners en hun omgeving over GSD?

 • Komt dit thema systematisch aan bod op bepaalde overlegmomenten?

 • Verspreiden we informatieve publicaties over GSD binnen onze voorziening?

Communicatie (website, social media, publicaties, mailings …)
 • Tonen we diversiteit in onze communicatiekanalen?

 • Verschijnen er artikels over GSD in onze communicatiekanalen?

 • Delen we informatie van holebi- en transgenderorganisaties?

 • Vermelden we iets rond non-discriminatie, gelijke kansen of onze visie op GSD in onze communicatiekanalen?

Interactie
 • Hebben we aandacht voor GSD in het onthaal- en opnamebeleid?
 • Hebben we een gedragscode rond non-discriminatie en/of gelijke kansen?
 • Spreken we op een positieve en inclusieve manier over GSD?
 • Reageren we correct en respectvol op negatieve opmerkingen, pestgedrag of uitsluiting?
Aanbod
 • Hebben we aandacht voor GSD in ons activiteitenaanbod?
 • Werken we samen met holebi- en transgenderverenigingen?
 • Hebben we een netwerk voor holebi- en transgender bewoners en/of -personeel?
 • Hebben we zichtbare holebi- en transgender elementen in onze voorziening? (regenboogvlag, posters, magazines …)?
Wegwijzer

Raadpleeg de Wegwijzer naar materialen en organisaties die je helpen om aan de slag te gaan bij de realisatie van een actieplan.

Coverbeeld folder 80 tinten