De programmatie van ziekenhuizen

In deze overzichten ziet u de theoretische programmacijfers en de invulling per zorgregio. Onderaan elk rapport staat de datum waarop het van toepassing is. Deze rapporten worden dagelijks geüpdated.

Legende bij de overzichten

  • IP38: inplantingspool 38: verdeling van Vlaanderen in 38 zorgregio's of "inplantingspolen".
  • tp: theoretisch programmacijfer
  • itp: invulling van het theoretische programmacijfer

Lees meer over de kenletters van de verschillende ziekenhuisdiensten.