De prijs bepalen en melden voor een nieuwe dienst of een nieuw product in de ouderenzorg

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen.

Prijzen melden van een nieuwe voorziening

Nieuw product onder bestaand erkenningsnummer

Een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer mag geen gelijkenis vertonen met andere diensten of producten. Er moet sprake zijn van een kwalitatief verschil, wat invulling krijgt via infrastructuurwerken waardoor het zorg- en leefcomfort fundamenteel wordt verhoogd. Een voorziening mag hiervoor een nieuwe prijs bepalen, maar moet die wel motiveren en verantwoorden. De minister kan de motivatie weigeren.

Andere voorwaarden:

 • De nieuwe prijs moet vooraf meegedeeld en toegelicht worden op de bewonersraad.
 • Voor de huidige bewoners kan de prijs van de kamer maximaal 15% stijgen in een periode van 2 jaar.

Prijs motiveren en verantwoorden 

Vul één van onderstaande formulieren in:

 1. Gebruik dit formulier voor uw motivatie en verantwoording van een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer wanneer uw investering een vervangingsnieuwbouw met eventuele uitbreiding van capaciteit betreft. M.a.w. naast de verhuis van de bestaande bewoners neemt u in het nieuwe of gerenoveerde gebouw eventueel ook nieuwe bewoners op.

 2. Gebruik dit formulier voor uw motivatie en verantwoording van een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer wanneer uw investering enkel een uitbreiding van capaciteit betreft. M.a.w. in het nieuwe of gerenoveerde gebouw worden enkel nieuwe bewoners gehuisvest.

Stuur het ingevulde formulier naar prijzen@zorg-en-gezondheid.be.

Deze verbeteringen aanvaarden we als motivatie voor een nieuwe prijs:

Infrastructuurwerken met of zonder stedenbouwkundige vergunning waarbij:

 • toename m² /bewoner van kamer+collectief met >=10%;
 • conversie van meerpersoonskamers naar 2- of 1-persoonskamers met toename >=10% m²/bewoner;
 • conversie van GAW/SF,… naar ROB/RVT/CVK met toename >=10% m²/bewoner;
 • conversie naar grotere kamers met toename >=10% m²/bewoner;
 • toevoeging van een aparte, toegankelijke sanitaire cel op de kamer.

Het collectief is zonder de gangen, keuken en technische ruimten, en wordt als volgt gedefinieerd:

 • ruimte voor kine, ergo en animatie;
 • zit- en eetruimten;
 • gemeenschappelijk sanitair;
 • geklimatiseerde ruimte.

Dit bewijst u met:

 • een eventueel stedenbouwkundige vergunning;
 • het attest van de architect ter staving van de toename met 10% m².

Meer uitleg in de handleiding over prijzenbeleid, hoofdstuk 3.4.

 

 

De prijs van een nieuw supplement melden

Ouderenvoorzieningen moeten een nieuw supplement melden aan het agentschap Zorg en gezondheid via het e-loket. Eenmaal per jaar kunnen ze een aanvraag indienen om de prijs van bestaande supplementen te verhogen. Dit kan o.a. gebeuren door een eenvoudige cijfermatige motivatie te sturen naar prijzen@zorg-en-gezondheid.be.

Contact over prijzen in de ouderenzorg

Prijzen van een nieuwe voorziening of nieuwe supplementen meldt u via het e-loket.