De normen voor animatie in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Personeelsnorm

De personeelsnorm bepaalt hoeveel animatoren er moeten zijn. Het gaat om 1 halftijdse functie per 30 erkende woongelegenheden. Vanaf 120 woongelegenheden wordt dat teruggebracht tot 0,25 voltijds equivalent per 30 bijkomende woongelegenheden.

Het aantal woongelegenheden van het woonzorgcentrum wordt samengeteld met het aantal woongelegenheden kortverblijf.

Kwalificatievereisten

Voor de animatoren zijn er kwalificatievereisten vastgelegd. Ze moeten een bepaald diploma hebben, of gelijkgesteld zijn aan zo'n diploma.

Diploma's

Voor de tewerkstelling als animator hebt u een van deze diploma's nodig:

  1. ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig;
  2. ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het 7de specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting "kinderzorg" hetzij in de studierichting "thuis- en bejaardenzorg", of gelijkwaardig;
  3. ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in het studiegebied 'personenzorg' in het kader van het volwassenenonderwijs;
  4. ofwel, voor personeelsleden die vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld waren in een woonzorgcentrum in de functie van deskundige in animatie en activatie, een bekwaamheidsattest van het door de minister erkend specifieke modulair vormingspakket van 96 uren.

Vanaf 31 of 91 woongelegenheden

Vanaf 31 woongelegenheden moet minstens een halftijdse betrekking ingevuld worden door één of meer personeelsleden die beschikken over ten minste :

  1. ofwel een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs in een afdeling van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of met beperkt leerplan;
  2. ofwel een diploma van een basisopleiding van één cyclus uitgereikt door een hogeschool;
  3. ofwel vanaf het academiejaar 2004-2005 de graad van bachelor.

Vanaf 91 woongelegenheden moet er minstens één voltijdse betrekking worden ingevuld door één of meer personeelsleden die beschikken over één van die diploma's.

Gelijkstelling

Iemand is gelijkgesteld aan deze diploma's als hij voldoet aan deze voorwaarden:

  1. vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld zijn in een rusthuis in de functie van deskundige in animatie en activatie in toepassing van norm 4.1.4. van de bijlage B bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen;
  2. op die datum beschikken over ten minste een diploma secundair onderwijs uitgereikt ofwel in het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig, ofwel in het 7de specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting "kinderzorg" hetzij in de studierichting "thuis- en bejaardenzorg", of gelijkwaardig;
  3. ten laatste op 1 juli 2008 beschikken over een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding "begeleider-animator voor bejaarden" behaald in het studiegebied 'personenzorg' in het kader van het volwassenenonderwijs.

Meer info