De medische expert in het COVID-19 team van de zorgraad

De zorgraden met hun netwerk hebben de opdracht gekregen om lokale besturen bij te staan in o.a. het beheersen van lokale uitbraken van COVID-19. Daarvoor stellen ze een COVID-19-team samen, met daarin een medische expert. De rollen van dat COVID-19-team en die medische expert staan beschreven in de leidraad voor de zorgraden.

Contactgegevens COVID-19 teams en medische experten van de zorgraden

xlsx bestandContactenlijst COIVID-19 teams per zorgraad en gemeente met aanspreekpunt en medisch expert (49 kB)

Toegang tot patiëntgegevens

De medische expert in het COVID-19-team van de zorgraad heeft toegang tot de individuele patiëntgegevens. Door die informatie kan de medische expert samen met de zorgraad gericht acties inplannen om de infecties in de eerstelijnszone in te dijken. Het spreekt voor zich dat deze gevoelige gegevens onderhevig zijn aan het beroepsgeheim.

De medische expert vermeldt in de kolom ‘medische expert 1’ in het beveiligde bestand, mag 3 extra collega’s artsen per eerstelijnszone aanduiden die toegang krijgen tot de patiëntgegevens. De medische expert vermeldt in de kolom ‘medische expert 1’, is verantwoordelijk voor zowel het aanvragen van de toegang, als het afsluiten van de toegang tot de controletoren voor zijn collega’s. Hij stuurt hiervoor een bericht met de namen en de mailadressen van deze collega’s naar eerstelijn@vlaanderen.be.

De medische expert kan de patiëntgegevens gericht delen met andere zorgprofessionals met een medisch beroepsgeheim, zoals de psycholoog, de maatschappelijk werker, medische profielen vanuit het lokale bestuur.

De medische expert mag deze gegevens vanuit het medisch geheim in principe niet structureel delen met een burgemeester. Het lokaal bestuur kan wel gericht gegevens krijgen, bv. om hulp te bieden aan een patiënt of bij het sociaal begeleiden van een isolatie. Er is een verschil tussen het systematisch aanleveren van volledige lijsten van patiënten en het sporadisch doorgeven van een patiënt, als er een aanleiding is, bv. om hulp te bieden.