De inspectie van psychiatrische verzorgingstehuizen

Alle erkende psychiatrische verzorgingstehuizen worden regelmatig geïnspecteerd door Zorginspectie. De inspecties hebben een dubbele functie: 

  • enerzijds controleert de inspecteur de erkenningsnormen

  • daarnaast zet de inspecteur de PVT aan tot zelfverbetering.

Zorginspectie maakt gebruik van een referentiekader psychiatrische verzorgingstehuizen. Daarin staat aan welke kwaliteitsverwachtingen een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) moet voldoen. De PVT's kunnen het gebruiken om zelf, door de bril van een inspecteur, naar hun voorziening te kijken en verbeteringen aan te brengen.

Na een inspectie

  • Na de inspectie stelt Zorginspectie een voorlopig inspectieverslag op.
  • Het psychiatrische verzorgingstehuis krijgt de kans om daarop te reageren.
  • Na die opmerkingen stelt Zorginspectie een definitief inspectieverslag op.
  • Dat sturen ze naar Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid stelt op basis van het definitieve inspectieverslag een voorlopig verslag van termijnbepaling op. Daarin wordt voor een aantal vastgestelde verbeterpunten een termijn opgesteld waarbinnen het PVT de punten moet aanpakken.
  • Het PVT krijgt opnieuw de kans opmerkingen te geven op dat voorlopige verslag.
  • Zorg en Gezondheid stelt daarna het definitieve verslag van termijnbepaling op. Zorg en Gezondheid volgt dan verder op dat het PVT de verbeterpunten en de vastgestelde termijnen naleeft.