De erkenningsvoorwaarden voor een samenwerkingsinitatief eerstelijnsgezondheidszorg

Een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg kan erkend worden als:

 • de aanvrager voldoet aan de bepalingen van het eerstelijnsdecreet die betrekking hebben op de erkenning;
 • het werkgebied overeenkomt met het gebied van een regionale stad;
 • de statuten, indien van toepassing, voor publicatie aangeboden zijn;
 • er een overzicht gemaakt is van alle zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het werkgebied van een SEL; 
 • de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het werkgebied van een SEL schriftelijk uitgenodigd zijn om lid te worden van een SEL;
 • de volgende categorieën van zorgaanbieders (diensten, organisaties of groeperingen) door minstens één lid vertegenwoordigd zijn in een SEL:
  • de diensten voor gezinszorg;
  • de huisartsen;
  • de lokale dienstencentra;
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • de rusthuizen, al dan niet met RVT-bedden;
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen;
  • de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen, al dan niet in samenwerking met een of meer regionale dienstencentra.
 • per categorie van zorgaanbieders die deel uitmaakt van een SEL, minstens de helft van de georganiseerde zorg in het werkgebied van een SEL vertegenwoordigd is;
 • het voorzitter- of ondervoorzitterschap opgenomen wordt door een huisarts.

Voorwaarden om erkend te blijven

Om erkend te blijven moet een SEL:

 • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;
 • elke wijziging van de statuten onmiddellijk meedelen aan het agentschap;
 • de opdrachten en de taken, vermeld in het SEL-besluit, uitvoeren en registreren;
 • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap de registratiegegevens over de uitvoering van de opdrachten en de taken van het voorbije werkingsjaar bezorgen;
 • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap het financieel verslag van het voorbije werkingsjaar bezorgen;
 • elke wijziging die betrekking heeft op de erkenning onmiddellijk aan het agentschap melden. 
Contact over eerste lijn