De erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (tot 1 januari 2019)

Wat is de erkenningskalender?

De erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf is ingevoerd sinds 1 januari 2015 en is volledig ingevuld tot en met eind 2018. Met de kalender plannen we hoeveel woongelegenheden er elk jaar bijkomen. Er kunnen geen woongelegenheden bijkomen die niet in de erkenningskalender zijn ingepland. Alleen wie over een voorafgaande vergunning met goedgekeurde erkenningskalender beschikt, kan nog een erkenning als woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf  aanvragen en dus bijkomende capaciteit in gebruik nemen.

De basisprincipes van de erkenningskalender zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en worden toegelicht in de ministeriële brieven van 20 december 2013, 2 april 2014 en 26 november 2015.

Invulling kalender

De verdere uitbouw van de woongelegenheden zal er op basis van de erkenningskalender als volgt uitzien: 

Jaar

Bijkomende woongelegenheden woonzorgcentra

Bijkomende woongelegenheden centra voor kortverblijf

Totaal

2015

2.192

156

2.348

2016

3.159

128

3.287

2017

1.652

105

1.757

2018

2.020

132

2.152

2019 126 0 126

In het besluit van de administrateur-generaal van 26 juni 2015, het besluit van de administrateur-generaal van 28 maart 2017 en het besluit van de administrateur-generaal van 14 december 2017 leest u wie een erkenningskalender indiende en of de erkenningskalender werd toegewezen in het gevraagde kwartaal, naar een later trimester werd verschoven of werd afgewezen.

De onderstaande rapporten geven een inzicht in het toepassen van de prioriteitscriteria voor de erkenningskalenders die in 2014 werden ingediend voor de jaren 2017 en 2018:

Hoe aanvragen?

U kunt voorlopig geen plaatsen op de erkenningskalender meer aanvragen voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Over het opschorten van het indienen van erkenningskalenders leest u meer in de brief van 17 december 2015 over wijzigingen in de regelgeving over voorafgaande vergunning en erkenningskalender van WZC en CVK.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 voorziet evenwel in een uitzondering op deze opschorting, met name door de mogelijkheid om voor bepaalde woongelegenheden een oproep te lanceren.

De modaliteiten van deze oproep werden op 16 september 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Een eerste oproep gebeurde met de ministeriële brief van 14 oktober 2016 die in het Belgisch Staatblad gepubliceerd werd op 24 oktober 2016.

Naar aanleiding van deze oproep werden 1.096 extra woongelegenheden toegewezen voor de jaren 2017 en 2018 en werd de erkenningskalender voor 65 woongelegenheden verschoven naar een vroeger kwartaal (besluit van 28 maart 2018).

Met de ministeriële brief van 24 oktober 2017 werd een tweede oproep gelanceerd.

Naar aanleiding van deze oproep werden aan 161 woongelegenheden een erkenningskalender toegewezen voor het realiseren van een woonzorgcentrum in een gemeente waar nog geen woongelegenheden in een woonzorgcentrum erkend zijn (besluit van 14 december 2017).

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe procedure m.b.t. de erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Besluiten en rondzendbrieven over de erkenningskalender

Een overzicht van de regelgeving en de brieven over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.