De erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (vanaf 1 januari 2019)

De erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf is ingevoerd sinds 1 januari 2015. Met de erkenningskalender plannen we hoeveel woongelegenheden er elk jaar bijkomen. Er kunnen geen woongelegenheden bijkomen die niet in de erkenningskalender zijn ingepland. Alleen wie over een voorafgaande vergunning met goedgekeurde erkenningskalender beschikt, kan nog een erkenning als woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf aanvragen en dus bijkomende capaciteit in gebruik nemen.

De omzettingskalender wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2019. Met de omzettingskalender kan een initiatiefnemer die houder is van een voorafgaande vergunning ervoor kiezen om de woongelegenheden woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, onder bepaalde voorwaarden, te realiseren als een andere zorgvorm. De omzettingskalender bepaalt in welk kwartaal de erkenning voor deze zorgvorm moet worden aangevraagd.

De basisprincipes van de erkennings- en omzettingskalender worden vastgelegd in het besluit van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning. Dit besluit wordt toegelicht in de toelichtingsbrief van 5 december 2018.

Inhoud van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018

Met het besluit van 19 oktober:

  • legt de Vlaamse Regering het regelgevend kader vast op basis waarvan de erkennings- en omzettingskalender volledig kan worden ingevuld binnen de voorziene budgettaire ruimte voor de periode 2020-2025;
  • herneemt de Vlaamse Regering het regelgevend kader van de erkenningskalender dat tot op heden was opgebouwd, met als doel een geïntegreerd en toegankelijk regelgevend kader te bekomen. Dit besluit vervangt dus alle voorgaande besluiten betreffende de erkenningskalender.

Voor wie is dit besluit van belang?

Het besluit is daarom van belang voor volgende initiatiefnemers van woonzorgcentra en centra voor kortverblijf:

  • Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken. Kortweg zijn dit voorafgaande vergunningen voor uitbreidingscapaciteit zonder een goedgekeurde erkenningskalender. Dit besluit bepaalt namelijk de voorwaarden en de procedure voor de aanvraag van een omzettings- en/of erkenningskalender voor de periode 2020-2025. Verder bepaalt dit besluit ook de voorwaarden en de procedure voor het samenvoegen of wijzigen van deze voorafgaande vergunningen, voor wat betreft de initiatiefnemer en de inplantingsplaats.
  • Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning waarvoor al een erkenningskalender werd goedgekeurd. Dit besluit zal het bestaand regelgevend kader voor de erkenningskalender integraal vervangen met ingang van 1 januari 2019. Dit betekent dat de gewijzigde bepalingen omtrent het aanvragen van uitstel voor een erkenningskalender van toepassing zijn voor alle erkenningskalenders vanaf het eerste kwartaal van 2019.