De erkenning verlengen als ziekenhuisapotheker

Uw volledige erkenning als ziekenhuisapotheker is 5 jaar geldig.

Voorwaarden verlenging

Vraag de verlenging aan minstens 6 maanden voor het verlopen van uw erkenning.

In de loop van de 5 jaren dat u erkend bent, moet u 120 accreditatiepunten behalen door voortgezette opleidingen te volgen. De voorgezette opleidingen gaan over de 5 modules van het minimumprogramma van theoretische vorming en beroepservaring.

Van die 120 accreditatiepunten moet u

  • minstens 15 accreditatiepunten behalen in module 1: organisatie en beheer van ziekenhuizen
  • minstens 15 accreditatiepunten behalen in module 2: bestrijding en preventie van infecties
  • minstens 15 accreditatiepunten behalen in module 3: farmacotherapie
  • minstens 15 accreditatiepunten behalen in modules 4 en 5 samen: ziekenhuistechnologie en radiofarmaca

Van die 120 accreditatiepunten mag u 40 punten behalen via uw Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).  Comitévergaderingen horen hier ook bij.  Uw punten behaald door aanwezigheid op die vergaderingen, kunnen dus meegerekend worden om aan het vereiste totaal van 120 punten te komen, maar mogen niet bij de 15 vereiste punten per module worden gerekend.

De overige 20 punten van die 120 accreditatiepunten dient u over eender welke module(s) te behalen.

Punten behaald in de laatste 6 maanden voor de begindatum van de volledige erkenning tellen mee voor de verlenging van de erkenning. Punten behaald in de laatste 6 maanden van de geldigheidsperiode van de erkenning tellen niet mee voor de verlenging van de erkenning, maar dus wel voor een volgende verlenging.

 

Opgelet: om een verlenging van uw erkenning te verkrijgen, mag u uw werkzaamheden als ziekenhuisapotheker gedurende de voorbije 5 jaar niet langer dan 2 jaar onderbroken hebben. Indien u uw werkzaamheden voor een langere periode onderbrak en u wenst een nieuwe volledige erkenning als ziekenhuisapotheker, dan kan de erkenningscommissie u een ad-hoc opleidingsprogramma opleggen. Gelieve hiertoe volgende informatie over te maken:

- Een gedetailleerde cv met vermelding van:

° relevante werkervaring, werkplaats, periode, taken

° bijscholingen, opleidingen, lessen in de voorbije 5 jaar

° publicaties, posters, presentaties…

- Aanwezigheidsattesten van de bijgewoonde bijscholingen

 

Organiseert u een opleiding? Om uw opleiding te laten goedkeuren, dient u een aanvraag in bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U vindt meer informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Wat opsturen?

Stuur ons deze bewijsstukken via aangetekend schrijven op:

  1. Dit aanvraagformulier voor de verlenging van een erkenning. In de tabel lijst u op welke opleidingen u gevolgd hebt.
  2. Uw aanwezigheidsattesten van deze opleidingen.

Zorg ervoor dat u steeds een kopie van uw dossier bijhoudt.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor ziekenhuisapothekers niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post (aangetekend schrijven):

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Behandeling van uw aanvraag

  1. Wij controleren of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een overzicht van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan leggen wij dit voor aan de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief advies of een voornemen tot weigering van uw aanvraag of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw aanvraag tot verlenging van uw erkenning goed of af.
  3. Bij positief advies ontvangt u uw ministerieel erkenningsbesluit via de post.
  4. Bij een voornemen tot weigering van uw aanvraag kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u dit voornemen hebt ontvangen.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.