De erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

  • 12 september 2016

Op 1 september 2016 is de wet van 4 april 2014 op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van kracht gegaan. Deze wet bepaalt dat de alleen artsen en erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen de disciplines klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek mogen uitoefenen.

Zorg en Gezondheid zal in de toekomst de instantie zijn waar die deze erkenningen voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten worden aangevraagd. Maar vandaag kunnen deze erkenningen nog niet aangevraagd of verleend worden.

De wetgeving bepaalt immers ook dat de federale overheid nog nadere regels moet bepalen. De erkenningsnormen voor het verkrijgen van de erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog moeten door de federale overheid nog uitgevaardigd worden. In afwachting daarvan kan Zorg en Gezondheid nog geen erkenningen afleveren.

Meer info bij de federale overheid.