De erkenning van kinesitherapeuten: overzicht van alle stappen

1. Behaal uw diploma als kinesitherapeut

  • Volg de universitaire opleiding tot kinesitherapeut.
  • Met een buitenlands diploma, volgt u een andere procedure afhankelijk van het land van afgifte.

2. Automatische erkenning van de basistitel en visum

  • U ontvangt een erkenning van de Vlaamse Overheid zodra u uw diploma van kinesitherapeut behaald hebt. Wij sturen uw erkenningsbesluit op per post in de weken na uw diploma-uitreiking.
  • Na uw erkenning krijgt u ook automatisch een visum opgestuurd van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
  • U hoeft hiervoor dus geen aanvragen te doen.

Opgelet: indien u in het bezit zou zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' en u heeft nog geen erkenning als kinesitherapeut, kan u tot en met 31 augustus 2019 een aanvraag indienen voor de erkenning van kinesitherapeut! Door de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' vanaf 1 september 2019 geen aanspraak meer maken op de erkenning van kinesitherapeut. Deze aanvraag kan enkel worden ingediend via de post.

3. Erkenning van een “bijzondere beroepsbekwaamheid”

  • Als u voldoende ervaring en een bijkomende opleiding hebt voor één van de 6 beroepsbekwaamheden, vraag dan een erkenning aan.
  • Wij leggen uw erkenningsaanvraag voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie.