De erkenning van een dienstencentrum wijzigen

U kan vragen om de gegevens van uw erkenning als lokaal of regionaal dienstencentrum te wijzigen. De naam en het adres van de beheersinstantie, de naam en het adres van het dienstencentrum of het werkingsgebied kunnen bijvoorbeeld veranderen. 

Stuur uw wijzigingen naar:

Zorg en Gezondheid kan ook een wijziging van de erkenning opleggen als het dienstencentrum de erkenningsvoorwaarden niet naleeft. Wij kunnen een erkenning ook schorsen of intrekken als het dienstencentrum de erkenningsvoorwaarden niet naleeft. Wij zullen u dan ook uitleggen welke stappen u kunt ondernemen om tegen die beslissing bezwaar in te dienen.

Contact over thuiszorg