De erkenning en permanente opleiding voor vroedvrouwen

Automatische erkenning bij diploma

Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend (“erkenning van rechtswege”). U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Erkenning behouden: permanente opleiding

Vroedvrouwen moeten zich continu bijscholen om hun erkenning te behouden. U moet per 5 jaar minimaal 75 uur permanente opleiding volgen.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.