De erkenning behouden of intrekken voor een titel of bekwaamheid als verpleegkundige

De erkenning van een titel of bekwaamheid als verpleegkundige is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te dienen. U moet wel blijven voldoen aan criteria van permanente vorming, zo niet kan uw erkenning worden ingetrokken.

De voorwaarden

  • De criteria voor de permanente vorming zijn verschillend naargelang de bijzondere beroepstitel of de bijzondere beroepsbekwaamheid.
  • Ook de bewaartermijn voor de documenten die aantonen dat u de permanente opleiding hebt gevolgd en dat u binnen een erkende dienst hebt gewerkt, verschilt. Deze documenten hoeft u niet op te sturen, maar wij kunnen die wel op elk moment opvragen.
  • Werd uw erkenning ingetrokken, dan kan u altijd een nieuwe erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid. Voor het opnieuw verkrijgen moet u bijkomende opleiding volgen bovenop de uren permante vorming.

Bijzondere beroepstitel
of bekwaamheid
Permante vorming Bewaartermijn documenten Bijkomende opleiding bij ingetrokken erkenning 
Titel: geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie per 4 kalenderjaren minstens 60 uur permanente vorming, te starten vanaf de eerste januari na uw erkenning 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren en de uren permanente vorming binnen de 48 maanden voor de aanvraag tot erkenning
Titel: geriatrie per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 4 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Titel:

intensieve zorg en spoedgevallenzorg

per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 4 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Titel: oncologie per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Titel: pediatrie en neonatologie per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren en de uren permanente vorming binnen de 48 maanden voor de aanvraag tot erkenning
Titel: peri-operatieve zorg per 4 kalenderjaren minstens 60 uur permanente vorming, te starten vanaf de eerste januari na uw erkenning

6 jaar bewaren

20 procent bijkomende uren en de uren permanente vorming binnen de 48 maanden voor de aanvraag tot erkenning
Bekwaamheid geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie per 4 kalenderjaren minstens 60 uur permanente vorming, te starten vanaf de eerste januari na uw erkenning 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Bekwaamheid: geriatrie per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 4 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Bekwaamheid: diabetologie per 4 jaar minstens 60 uur permanente vorming 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren
Bekwaamheid palliatieve zorg per 4 kalenderjaren minstens 60 uur permanente vorming, te starten vanaf de eerste januari na uw erkenning 6 jaar bewaren 20 procent bijkomende uren

Intrekking van de erkenning

Als u niet meer aan de voorwaarden voor het behoud van de erkenning voldoet, kan Zorg en Gezondheid de erkenning intrekken.

  • Wij vragen daarvoor eerst het advies van de erkenningscommissie.
  • Na dat advies, ontvangt u ons voornemen tot intrekking van uw erkenning.
  • U kan kan binnen een termijn van 30 dagen een bezwarennota indienen.
  • Wij leggen uw bezwarennota voor aan de erkenningscommissie. Na het advies van de erkenningscommissie neemt Zorg en Gezondheid de definitieve beslissing, die we dan aan u bezorgen.

U kunt ook zelf vragen om uw erkenning stop te zetten. Stuur daarvoor een brief met uw vraag tot stopzetting naar:
Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert Ii-laan 35 bus 38
1030 Brussel