De erkenning behouden of intrekken van een paramedisch beroep

De erkenning van een paramedisch beroep is van onbepaalde duur. U hoeft geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te dienen.

U moet wel uw beroepskennis en -vaardigheden blijven onderhouden en bijwerken. Daarvoor volgt u permanent bijscholing (persoonlijke studie en deelnemen aan opleidingen).

Intrekken van de erkenning

Als een paramedicus niet meer aan de kwalificatievoorwaarden voldoet, kan Zorg en Gezondheid zijn erkenning (of voordeel op basis van verworven rechten) intrekken.

  • Wij vragen daarvoor eerst het advies van de erkenningscommissie.
  • Na dat advies, verwittigen wij de u van ons voornemen tot intrekking van uw erkenning of voordeel.
  • U kan dan nog binnen de dertig dagen na de ontvangst van het voornemen een bezwaarnota sturen naar Zorg en Gezondheid (Koning Albert II laan 35 bus 38 – 1030 Brussel).
  • Wij leggen de bezwaarnota samen met ons voornemen tot intrekking voor aan de erkenningscommissie. Die geeft dan een advies. Na dat advies neemt Zorg en Gezondheid de definitieve beslissing.

Als u niet langer erkend wil zijn, kan ook zelf vragen om uw erkenning of voordeel in te trekken. Stuur daarvoor een brief naar Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel.