De erkenning behouden als huisarts

De erkenning van een titel als huisarts is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te dienen.

 

Wel moet u blijven voldoen aan dit criterium:

De erkende huisarts is ertoe gehouden gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke vorming.

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.