De erkenning als podoloog

  • 28 september 2016

Voor podologen treedt er op 1 oktober 2016 een nieuwe regelgeving in werking. Vanaf dan moet u in het bezit zijn van een erkenning of een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie) om als podoloog te mogen werken. Het eerste jaar is een overgangsperiode. Tijdens deze periode moet u uw erkenningsaanvraag indienen, maar mag u tijdens de behandeling van uw aanvraag blijven werken.

Hoe een erkenning aanvragen?

Een automatische, ambtshalve erkenning (enkel voor podologen!)

Bent u bij het RIZIV ingeschreven als podoloog, dan wordt u ambtshalve erkend. U hoeft zelf geen erkenning aan te vragen. Zorg en Gezondheid levert u automatisch het erkenningsbesluit.

Een erkenning op basis van een diploma en stagebewijs

Deze erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid met het bewijs dat u de juiste opleiding en stage hebt gevolgd.

Een voorlopige erkenning

U vraagt een voorlopige erkenning aan als u geen diploma als podoloog heeft, maar wel een diploma van een opleiding waarvan het niveau beantwoordt aan de bekwaamheidseisen. Mits deze voorwaarde: uw diploma heeft een minimum aantal lessen gemeenschappelijk met dat van podoloog. Een voorlopige erkenning kan u enkel aanvragen tijdens de overgangsperiode van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

Een voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning

Als u nog een voorlopige erkenning hebt, moet u een opleiding volgen om aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep te voldoen. Daarna kan u een aanvraag doen om uw voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve.

Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dit is het voordeel op basis van verworven rechten. U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.