De erkenning als overlegplatform geestelijke gezondheidszorg verlengen

De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg worden erkend voor een periode van 5 jaar. Die erkenning kan verlengd worden.

Een aanvraag indienen

6 maanden voor het verstrijken van de erkenningsstatus ontvangt u een vragenlijst waarbij u een SWOT-analyse van de werking opmaakt. Stuur de vragenlijst naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

De behandeling van uw aanvraag

  • U wordt indien nodig uitgenodigd voor een overleg.
  • Op grond van de vragenlijst en de SWOT-analyse controleert Zorg en Gezondheid de erkenningsnormen¬† en de normen voor de ombudsfunctie.
  • Zorg en Gezondheid stelt een voorlopige termijnbepaling op, indien nodig. Daarin wordt voor een aantal vastgestelde verbeterpunten een termijn opgesteld waarbinnen u de punten moet aanpakken. U krijgt de kans opmerkingen te geven op dat voorlopige verslag.
  • Zorg en Gezondheid stelt daarna het definitieve verslag van termijnbepaling op. We volgen verder op dat u de verbeterpunten en de vastgestelde termijnen naleeft.

Meer info