De erkenning aanvragen als algemeen tandarts

Wanneer aanvragen?

 • Nadat u de opleiding met stage voor algemeen tandarts hebt voltooid en u uw attest van slagen voor het postgraduaat behaald hebt. Tijdens de opleiding dient u een stageplan en een stageboekje in.

Wat indienen?

Stuur ons deze bewijsstukken op:

 1. Dit formulier voor de erkenningsaanvraag, ingevuld en ondertekend
 2. Het (voorlopige) attest van slagen voor uw postgraduaat als algemeen tandarts
 3. Uw scriptie
 4. De eindevaluatie ingevuld door uw coördinerend stagemeester
 5. De eindevaluatie van uw stagemeester/-plaats (1 exemplaar per stagemeester/-plaats) die u zelf invult
 6. Het stageboekje

Hoe indienen?

Het e-loket is voor tandartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar tandartsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig. 

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan leggen wij dit voor aan de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Binnen de 30 dagen na de vergadering van de commissie, krijgt u een bericht in uw ehealthbox en per e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van de minister. Een negatief advies krijgt u per aangetekende brief.
 4. Bij een negatief advies, kunt u in beroep gaan bij de Raad van de Tandheelkunde.
 5. Bent u erkend, dan sturen wij dat door naar het RIZIV. Zij zullen u een nomenclatuurnummer toekennen en opsturen.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.