De bezettingsgegevens indienen van een dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentra moeten elk jaar vóór 1 april hun bezettingsgegevens opsturen naar Zorg en Gezondheid. Die zijn nodig om te berekenen of en hoeveel subsidies ze krijgen.

Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

  • Voor een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (conform art. 51.): de gebruiker betaalt er per uur (prijs per uur). De gemiddelde bezettingsgraad berekenen we daarom op basis van gefactureerde uren. De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde uren per kalenderjaar, gedeeld door 1500.
  • Voor een "gewoon" dagverzorgingscentrum (niet-conform artikel 51): de gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 250.

De behandeling van uw aanvraag

Met uw bezettingsgegevens controleert Zorg en Gezondheid of u voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring.

  • Als u voldoet, worden de subsidies uitbetaald via een voorschot en een saldo.
  • Als u niet voldoet, kunnen we al uitbetaalde voorschotten terugvorderen.