De bevolkingsprojecties voor de ouderenvoorzieningen

Basisbesluit

Ministerieel besluit van 9 december 2009 houdende voor de ouderenvoorzieningen de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 2 in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Deze bevolkingsprognoses vormen de basis om de programmatiecijfers te berekenen voor ouderenzorgvoorzieningen.

Projecties tot 2021

Het ministerieel besluit van 23 september 2011 houdende voor de ouderenvoorzieningen de vastlegging van bevolkingsprojecties

Dit besluit geeft de bevolkingsprojecties vanaf 2017 tot en met 2021 uit de "SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030", gepubliceerd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering op 2 maart 2011, vastgelegd als basis voor de programmatie van 2012 tot en met 2016 voor ondermeer de woonzorgcentra.

Projecties tot 2026

pdf bestandMinisterieel besluit van 22 augustus 2017 over bevolkingsprojecties 2022-2026 voor WZC en CVK (1.93 MB)

Dit besluit geeft de bevolkingsprojecties vanaf 2022 tot en met 2026.