Datum visum zorgkundigen wordt gelijk aan de datum van registratie

  • 9 oktober 2015

Het RIZIV stelt in een nieuwe omzendbrief (19/06) de datum van het visum voor zorgkundigen gelijk aan datum waarop de zorgkundige zijn aanvraag tot registratie volledig heeft ingediend. De financiering van het RIZIV voor zorgkundigen start dus vanaf de datum van volledige registratieaanvraag. De registratie van zorgkundigen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door Zorg en Gezondheid. Het visum, de eigenlijke werkvergunning, blijft een federale bevoegdheid.