Datamanagement voor kwaliteitsindicatoren voor algemene ziekenhuizen

Voor het datamanagement in algemene ziekenhuizen is de Trusted Third Party (TTP) aangesteld. Alle data-uitwisseling met de ziekenhuizen gebeurt via de sFTP-server van de TTP. De ziekenhuizen ontvangen ook alle feedback-rapporten via deze weg. Wanneer rapporten beschikbaar komen, dan ontvangen de contactpersonen van de deelnemende ziekenhuizen daarover een bericht.

Toegang krijgen tot sFTP-server

Om toegang te krijgen tot de sFTP-server moet de hoofdarts schriftelijk de naam en het emailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de toegang tot de sFTP-server aan het secretariaat op te geven. Deze verantwoordelijke kan steeds op dezelfde manier gewijzigd worden. Elke wijziging of blokkering van de toegang tot de sFTP-server gebeurt met schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke.

pdf bestandHandleiding toegang tot sFTP-server in kader van kwaliteitsindicatoren AZ (469 kB)