Databestand: IZAG-registratie

Sinds 2000 delen de algemene ziekenhuizen, waarvoor de Vlaamse overheid bevoegdheden heeft, bepaalde gegevens mee aan de administratie gezondheidszorg, nu: Zorg en Gezondheid. Alle Vlaamse algemene ziekenhuizen dienen hun gegevens in, d.w.z. de ziekenhuizen gevestigd in het Vlaamse Gewest én het Universitair Ziekenhuis Brussel te Jette als unicommunautaire instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Het gaat hier over de algemene ziekenhuizen, dus niet over de psychiatrische ziekenhuizen.

De ziekenhuizen dienen hun gegevens in via de toepassing "IZAG" (informatiestroom tussen de ziekenhuizen en de administratie gezondheidszorg).

Ze dienen jaarlijks gegevens in over volgende onderwerpen:

 • personeelscijfers (zowel voor het medische als niet-medische kader);
 • activiteitsgegevens over verblijven en verpleegdagen per hospitalisatiedienst;
 • aantal patiënten of opnames voor de verschillende zorgprogramma’s en medisch-technische diensten.

Personeelscijfers

Deze cijfers beschrijven de kenmerken van de personen die in de Vlaamse ziekenhuizen werkten. In 2013 ging het om 95.285 personen in 66 erkende ziekenhuizen. We hebben via de IZAG-registratie gegevens ontvangen van alle ziekenhuizen, verdeeld over de volgende soorten met het respectieve totaal aantal bedden.

Aantal ziekenhuizen naar grootte en soort met IZAG-registratie in 2013
Soort ziekenhuis (ZH) Grootte ZH
(aantal erk. bedden)
Aantal ZH Totaal aantal bedden
Algemeen < 200 4 680
200-299 14 3.397
300 - 449 12 4.252
450+ 22 16.968
Totaal 52 25.391
Universitair 450+ 4 4.159
Chronisch (=categoraal) < 200 10 1.233
Totaal 66 30.783

Volledigheid van de gegevens

Evolutie deelname aan personeelsmodule van IZAG-registratie naar type ziekenhuis, 2008-2013
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
Algemene
ziekenhuizen
erkend 56 54 52 52 52 52
IZAG 56 52 52 52 52 52
volledigheid 100% 96% 100% 100% 100% 100%
Universitaire
ziekenhuizen
erkend 4 4 4 4 4 4
IZAG 4 4 4 4 4 4
volledigheid 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Chronische
ziekenhuizen
erkend 14 13 11 11 11 10
IZAG 13 13 12 11 10 10
volledigheid 93% 100% 109% 100% 91% 100%
Totaal erkend 74 71 67 67 67 66
IZAG 73 69 68 67 66 66
volledigheid 99% 97% 101% 100% 99% 100%

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van de verleende erkenningen (31/12 van het jaar) & IZAG-registratie 2008-2015
download: cijfers evolutie deelname

Opgelet

 • Voor 2008 ontbreekt 1 chronisch ziekenhuis met 60 bedden;
 • Voor 2009 ontbreekt 1 algemeen ziekenhuis met 414 bedden;
 • Voor 2010 staan er op de website maar 11 chronische ziekenhuizen terwijl er in bovenstaande tabel sprake is van 12 chronische ziekenhuizen in 2010. Dat komt omdat voor 1 ziekenhuis de erkenning verviel op 30/12/2010 en we hier het aantal erkenningen op 31/12/2010 meegeven. Aangezien het ziekenhuis wel een heel jaar gewerkt heeft vinden wij het relevant om dat ziekenhuis mee op te nemen.
 • Voor 2012 ontbreekt 1 chronisch ziekenhuis met 24 bedden.

Personeelscategorieën

De personeelsgegevens werden deels met hulp van de Finhosta tabellen geanalyseerd (meer info bij FOD Volksgezondheid). Een aantal categorieën werden gebundeld:

 • Artsen
 • Administratief personeel: administratief personeel en directiepersoneel
 • Verplegend personeel
 • Verzorgend personeel
 • Paramedisch personeel
 • Ander: wetenschappelijk kader, vak-en dienstpersoneel, onbepaald