Dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg

Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve personen. Deze mensen kunnen een halve dag of een volledige dag in het centrum verblijven en betalen er een dagprijs.

Het personeel in het centrum helpt bij het wassen en de verzorging en organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Het centrum biedt ook warme maaltijden en vervoer.

Erkenning en subsidiëring

Alle dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. Ze kunnen subsidies krijgen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Prijs

In een dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg betaalt een bewoner een dagprijs. Een centrum mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.