Dagprijzen woonzorgcentra stegen in 2019 met 1,23% bovenop inflatie

  • 26 maart 2021

Elk voorjaar bevraagt Zorg en Gezondheid de Vlaamse woonzorgcentra over welke dagprijzen zij hanteren. Daaruit blijkt dat tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 de gewogen gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra steeg van 59,05 euro naar 60,06 euro. Dit betekent een stijging met 1,71%, waarvan 0,48% toe te schrijven valt aan de inflatie in die periode. De reële prijsstijging van 1,23% komt grotendeels door aanpassingen van dagprijzen aan stijgende levensduurte in de voorafgaande jaren en nieuwbouw/gerenoveerde woongelegenheden met hogere gemiddelde dagprijzen. De dagprijsstijging vond grotendeels plaats voor het begin van de corona-uitbraak.

De dagprijs steeg in 2019-2020 minder dan in de voorgaande jaren. Toen steeg de dagprijs met telkens meer dan 2%. De voorgaande jaren lag echter de algemene inflatie ook hoger, waardoor toen de prijsstijging bovenop inflatie (de “reële stijging”) lager lag, minder dan 1%.

De prijsstijging van 2019-2020 was voor een groot deel te verklaren door de hogere levensduurte in de voorafgaande jaren. Tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 hebben 618 woonzorgcentra hun prijzen geïndexeerd op basis van de stijging van de levensduurte in de voorafgaandelijke jaren, goed voor 69.213 geïndexeerde woongelegenheden. Die indexaties worden bepaald door de stijging van de consumptieprijsindex te bekijken in een eerdere periode. Men kan daarvoor maximaal 36 maanden in de tijd terugkijken. Hierdoor zien we dus hogere aanpassingen dan de 0,48% stijging van de levensduurte tussen 2019-2020.

 

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Eenmaal per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen indexeren, maar ze doen dit niet noodzakelijk elk jaar. Een woonzorgcentrum kan tot drie jaar terug gaan om te indexeren als het dat nog niet gedaan had. Voorzieningen die dus al enige tijd geen verhoging hebben doorgevoerd, kunnen hogere indexeringsverhogingen toepassen. We kunnen dus stellen dat de stijging van de levensduurte uit het verleden met vertraging in de dagprijs verrekend wordt en we dat effect in deze dagprijsmeting zien.”

Ook nieuwe en gerenoveerde woongelegenheden in woonzorgcentra resulteren in hogere dagprijzen. Zo werd bijvoorbeeld voor 2.726 nieuwe woongelegenheden een zogeheten infrastructuurforfait aangevraagd (een korting voor de bewoner van 5,19 euro). Zelfs met deze korting waren deze kamers 2,39% duurder dan het gemiddelde, maar er staat wel een splinternieuwe infrastructuur tegenover. 

Over deze dagprijsmeting

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag: de dagprijs. In die dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de zorg. Bovenop de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog extra vergoedingen aanrekenen voor kosten zoals internet of kapper. Deze extra kosten worden niet meegerekend in de monitoring.

Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen (exclusief extra vergoedingen of supplementen) ze hanteerden op 1 mei 2020 en heeft daarmee de gewogen gemiddelde dagprijs berekend voor 820 woonzorgcentra met samen 82.415 woongelegenheden. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn. Zorg en Gezondheid hield deze meting voor het eerst in 2016.

Naar alle cijfers over de dagprijsmeting