Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum? Meting 2018

Wat zit in de dagprijs?

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2018

  • Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2018. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.
  • U ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
  • We hebben gegevens voor 811 woonzorgcentra
  • Dit is de derde keer dat we deze meting doen. U kan deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen van 2016 en 2017.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2018 en evolutie

  Totaal aantal woonzorgcentra Dagprijs  2018 (alle kamers) Dagrpijs 2017 Verschil ex. inflatieVerschil ex. inflatie Reëel prijsverschil
Antwerpen 208 € 61,40 € 60,03€ 60,03 +2,28% +0,46%
Limburg 98 € 55,07 € 53,95 +2,08% +0,26%
Oost-Vlaanderen 194 € 54,97 € 53,61 +2,54% +0,72%
Vlaams-Brabant 139 € 59,35 € 58,09 +2,17% +0,35%
West-Vlaanderen 164 € 55,17 € 53,94 +2,28% +0,46%
Brussel 8 € 62,47 € 62,61 -0,22% -2,04%
Totaal: Vlaanderen 811 € 57,59 € 56,30 +2,29% +0,47%
  • Vergeleken met 2017, zijn de dagprijzen in 2018 met 2,29% gestegen (alle kamertypes)
  • Een groot deel van die stijging komt door de stijging van de levensduurte (inflatie). De consumptieprijsindex steeg met 1,82%. Dit betekent dat de reële stijging van de dagprijs gelijk is aan (2,29 - 1,82 =) 0,47% . Die reële stijging in 2018 is de laagste sinds vele jaren
  • Die stijging valt deels te verklaren door een hogere dagprijs bij nieuwe voorzieningen. Er waren 15 volledig nieuwe voorzieningen in deze meting en bij hen lag de dagprijs gemiddeld op 70,34 euro.
  • Ook vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreidingen in bestaande woonzorgcentra leiden tot prijsstijgingen.
  • Sinds 1 januari 2018 kent Vlaanderen een infrastructuurforfait van 5 euro per dag toe aan nieuwe of vernieuwde woongelegenheden waarvoor de initiatiefnemer een aanvraag doet die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke impact het forfait precies heeft op dagprijzen, valt op dit moment nog niet te beoordelen omdat het forfait op het moment van de meting nog maar 5 maanden in voege was. Opvallend is dat het forfait de stijging van de gewogen gemiddelde dagprijs voor alle voorzieningen tempert met 0,34%.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2018

  Dagprijs 2018 (alle kamers) Dagprijs 2017 stijging ex. inflate
Openbare Woonzorgcentra € 61,40€ 54,92 € 53,67 +2,33%
For profit* € 63,13 € 61,96 +1,89%
Social profit € 55,97 € 54,77 +2,19%
Totaal: Vlaanderen € 57,59 € 56,30 +2,29%

* Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de "for profit"-categorie gerekend. 

Meer details

In deze overzichten zijn alle woonzorgcentra met VZW-statuut ingedeeld in de categorie VZW, ook als ze behoren tot een grotere commerciële groep.

Per gemeente en per woonzorgcentrum