Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum? Meting 2017

Wat zit in de dagprijs?

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2017

  • Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2017. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.
  • U ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
  • We hebben gegevens voor 803 woonzorgcentra
  • Dit is de tweede keer dat we deze meting doen. U kan deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen van 2016.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2017

  Totaal aantal woonzorgcentra Voor alle kamertypes Eenpersoons
kamers
Tweepersoons
kamers
Antwerpen 208 € 60,03 € 60,67 € 54,77
Limburg 96 € 53.95 € 54,41 € 46,65
Oost-Vlaanderen 195 € 53,61 € 54,19 € 47,44
Vlaams-Brabant 135 € 58,09 € 59,06 € 49,88
West-Vlaanderen 161 € 53,94 € 54,41 € 48,46
Brussel 8 € 62,61 € 63,42 € 54,37
Totaal: Vlaanderen 803 € 56,30 € 56,89 € 50,47

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2017

  Openbare WZC Alle kamertypes For profit
WZC*
Alle kamertypes Social profit WZC Alle kamertypes
Antwerpen 51 € 59,13 68 € 63,89 89 € 57,73
Limburg 24 € 51,83 39 € 56,21 33 € 53,52
Oost-Vlaanderen 63 € 51,10 40 € 59,43 92 € 53,38
Vlaams-Brabant 28 € 53,75 59 € 61,42 48 € 56,72
West-Vlaanderen 54 € 51,08 24 € 69,02 83 € 52,64
Brussel 0   4 € 66,62 4 € 54,95
Totaal: Vlaanderen 220 € 53,67 234 € 61,96 349 € 54,77

* Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de "for profit"-categorie gerekend. 

Meer details

In deze overzichten zijn alle woonzorgcentra met VZW-statuut ingedeeld in de categorie VZW, ook als ze behoren tot een grotere commerciële groep.

Per gemeente en per woonzorgcentrum

Evolutie dagprijzen: vergelijking met 2016

  • Vergeleken met 2016, zijn de dagprijzen in 2017 met 3,11% gestegen (alle kamertypes)
  • Een groot deel van die stijging komt door de stijging van de levensduurte (inflatie). De consumptieprijsindex steeg met 1,86%. Dit betekent dat de reële stijging van de dagprijs gelijk is aan (3,11 - 1,86 =) 1,25% .
  • Die stijging valt deels te verklaren door een hogere dagprijs bij nieuwe voorzieningen. Op 1 mei 2016 waren er 794 woonzorgcentra. Op 1 mei 2018 waren er 803. Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn dagprijs vrij kiezen. De gemiddelde gewogen dagprijs in een nieuwe voorziening bedraagt 62,18 euro. 
  • Ook vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreidingen in bestaande woonzorgcentra leiden tot prijsstijgingen.

Evolutie dagprijzen: vergelijking dagprijzen per provincie op 1/5/2016 en 1/2/2017 - alle kamertypes

  Dagprijs 2016 Dagprijs 2017 Verschil ex. inflatie Reëel prijsverschil
Antwerpen € 58,72 € 60,03 + 2,23% +0.37%
Limburg € 51,89 € 53,95 + 3,97% +2.11%
Oost-Vlaanderen € 52,14 € 53,61 + 2,82% +0.96%
Vlaams-Brabant € 55,66 € 58,09 + 4,37% +2.51%
West-Vlaanderen € 52,14 € 53,94 + 3,45% +1.59%
Brussel € 62,12 € 62,61 + 0,79% -1.07%
Totaal: Vlaanderen € 54,60 € 56,30 + 3,11% +1.25%

Meer details