Uitbraak coronavirus COVID-19

  • Raadpleeg de algemene richtlijnen voor gezondheidsprofessionals op de website van Sciensano.
  • Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. U kunt ook contact opnemen met het federale callcenter op 0800 14689. 
Richtlijnen voor zorgprofessionals

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten. Hoe gaat u daarmee om in uw sector, en welke maatregelen moet uw organisatie nemen?  
 

Hygiëne en beschermingsmaterialen

Welke beschermingsmaterialen zijn aanbevolen bij zorgcontacten tijdens deze epidemie? En hoe gebruik je mondmaskers en ander beschermingsmateriaal correct? 
 

Contactopvolging

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactopvolging uit. Er zullen zo'n 1.200 mensen ingezet worden om aan contactopvolging of “contact tracing” te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?

COVID-19 in cijfers

Raadpleeg het overzicht van beschikbare data over residentiële zorgvoorzieningen waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. De data komen van verschillende bevragingen en databronnen.
 

Hulp en extra ondersteuning

Zoekt u helpende handen voor uw voorziening? Vrijwilligers of extra werkkrachten? Of heeft u nood aan andere bijkomende ondersteuning? Ontdek hier de mogelijkheden.

Testen in voorzieningen

Alle woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen ontvangen testmateriaal om hun personeel of bewoners/patiënten te testen. Een teststrategie met draaiboek bepaalt welke voorzieningen wanneer aan de beurt komen. 

Richtlijnen heropstart installaties

Door de coronamaatregelen zijn bepaalde installaties niet in gebruik. Waarop zal u moeten letten bij het heropstarten om gezondheidsrisico’s te vermijden?

Cohortzorg

Op provinciaal niveau en op niveau van de eerstelijnszones worden cohortteams opgericht. Vaste equipes verzorgenden en verpleegkundigen staan exclusief in voor de zorg bij (vermoedelijk) besmette personen. 

10-puntenplan voor residentiële voorzieningen

De Vlaamse Regering heeft een 10-puntenplan voorgesteld om corona aan te pakken in de residentiële voorzieningen. 
 

FAQ voor zorgprofessionals

Raadpleeg de veelgestelde vragen en antwoorden binnen de verschillende zorgsectoren. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt.