COVID-19: hygiëne en beschermingsmateriaal

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Persoonlijke beschermingsmaterialen

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn persoonlijk beschermingsmaterialen zoals mondmaskers, schorten, handschoenen en handontsmettingsmiddelen schaars. De Vlaamse en federale overheid plaatsten daarom bijkomende bestellingen om de extra noden op te vangen. Die dienen ter aanvulling op de voorraden die de voorzieningen normaal zelf aankopen bij hun reguliere leveranciers.

De Vlaamse overheid voorziet dit nog tot eind juni. Daarna worden de voorzieningen verondersteld zichzelf opnieuw te kunnen bevoorraden.

Hoe de persoonlijke beschermingsmaterialen correct gebruiken?

Mondmaskers

Het dragen van chirurgische mondmaskers is - naast handhygiëne - belangrijk om de verdere verspreiding van het virus in de zorgsector te voorkomen. Daarom heeft de Vlaamse overheid grote bestellingen van chirurgische maskers geplaatst en ze verdeeld over de sectoren waarvoor ze bevoegd is.

De Vlaamse overheid heeft sinds maart ongeveer 10 miljoen chirurgische maskers verdeeld over alle sectoren waarvoor ze bevoegd is (bijna 3000 voorzieningen en organisaties).

De maskers werden prioritair bezorgd aan de residentiële voorzieningen waar kwetsbare mensen worden opgevangen:

 • de woonzorgcentra
 • centra voor kortverblijf en herstelverblijf
 • revalidatieziekenhuizen en andere residentiële revalidatievoorzieningen
 • psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen
 • erkende voorzieningen voor personen met een handicap
 • jeugdhulpvoorzieningen met een ziekenboeg
 • de CAW’s voor daklozenopvang.  

Ook de ambulante zorg werd voor dringende behandelingen (diensten gezinszorg, ambulante verslavingszorg, multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg) en in het kader van de heropstart van de werking (CGG, ambulante revalidatie, diensten maatschappelijk werk,…) door ons bevoorraad met materialen.

Er wordt nog 1 laatste levering van chirurgische mondmaskers gepland begin juni.

We voorzien ook materialen voor nieuwe initiatieven in het kader van de coronacrisis zoals de cohortzorg in de thuiszorg en de opvang van kinderen van zieke ouders.

Bevoorrading van ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals huisartsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, etc. gebeurt door de federale overheid.

Het is en blijft essentieel dat mondmaskers daar worden gebruikt waar ze het meest nodig zijn, én dat dit op de juiste manier gebeurt. Lees de laatste richtlijnen van Sciensano over het correct gebruik.

Andere persoonlijke beschermingsmaterialen

De Vlaamse overheid heeft een beperkte voorraad van andere persoonlijke beschermingsmaterialen die specifiek worden ingezet bij de verzorging van patiënten besmet met COVID19, zoals schorten, handschoenen en gezichtsbescherming (brillen en face shields). Die worden verdeeld in functie van beschikbaarheid en behoeften.

Gezien de schaarste is het niet mogelijk om iedereen te voorzien van alle materialen. Voor de toekenning baseren we ons op de prioriteiten zoals vastgelegd in de RMG op basis van het wetenschappelijk advies van de RAG. De hoogste prioriteit bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmaterialen gaat naar de behandeling van besmette patiënten: voorzieningen met COVID19-besmettingen krijgen prioriteit voor levering van materialen. 

Vragen over beschermingsmaterialen?

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Zorg en Gezondheid Mail naar beschermingsmiddelen@vlaanderen.be
Thuisverpleging: het Nederlandstalig Platform van Thuisverpleegkundigen (NPTV) Mail naar info@nptv.be 
Voorzieningen voor personen met een handicap Mail naar avf@vaph.be of bel naar 02 249 36 66.
Gemeenschapsinstellingen voor jeugdzorg Mail naar corona@opgroeien.be.
Onderwijsinstellingen Raadpleeg de contactgegeven op Onderwijs Vlaanderen
Ziekenhuizen, triagecentra en zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen,…)  Meld online tekorten aan materiaal
Andere vragen: mail naar coronashortages@fagg-afmps.be

Meer info

Aankoop mondmaskers voor lokale besturen