COVID-19: hygiëne en beschermingsmateriaal

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Ventileer. Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.

Info over COVID-19 en hoe er veilig mee om te gaan in heel eenvoudige taal en met beelden vind je hier op de website van Wablieft?

Mobiele teams geven opleiding infectiepreventie

De mobiele teams ondersteunen voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van COVID-19. Hun hoofdtaak is het geven van preventieve opleidingen infectiepreventie. In de mobiele team zitten artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren en een administratief of coördinerend ondersteuner.

De opleiding infectiepreventie blijft zinvol, zelfs nu de meeste bewoners en personeelsleden in de voorzieningen gevaccineerd zijn.

Meer info over de mobiele teams en hun opleiding infectiepreventie

Persoonlijke beschermingsmaterialen

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn persoonlijke beschermingsmaterialen zoals mondmaskers, schorten, handschoenen en handontsmettingsmiddelen schaars. De Vlaamse en federale overheid plaatsten bestellingen om de extra noden op te vangen. Die dienen ter aanvulling op de voorraden die de voorzieningen normaal zelf aankopen bij hun reguliere leveranciers. 

Met het oog op mogelijke heropflakkeringen is het belangrijk dat die voorraad voldoende groot is om een nieuwe uitbraak aan te kunnen. 

De Vlaamse overheid zal tijdelijk nog de minimale bevoorrading van persoonlijke beschermingsmaterialen garanderen. De komende weken zullen er chirurgische mondmaskers en handalcoholgel geleverd worden aan alle zorgvoorzieningen die onder Vlaamse bevoegdheid vallen en door de Vlaamse overheid erkend en gefinancierd worden: 

 • de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en herstelverblijf
 • revalidatieziekenhuizen en andere residentiële revalidatievoorzieningen
 • psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen
 • diensten voor gezinszorg

Ook de ambulante zorg zal opnieuw bevoorraad worden met mondmaskers en handalcohol.

Bevoorrading van ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals huisartsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, etc. gebeurt door de federale overheid.

Het is en blijft essentieel dat mondmaskers daar worden gebruikt waar ze het meest nodig zijn, én dat dit op de juiste manier gebeurt. Lees de laatste richtlijnen van Sciensano over het correct gebruik.

Andere persoonlijke beschermingsmaterialen

De Vlaamse overheid heeft een beperkte noodvoorraad van andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) specifiek bedoeld voor de verzorging van bewoners besmet met COVID-19, zoals niet-steriele handschoenen, herbruikbare beschermschorten met lange mouwen, wegwerpschorten en gezichtsbescherming (spatbrillen en face shields). Die worden bij uitbraken verdeeld in functie van beschikbaarheid en reële behoeften. De hoogste prioriteit bij de verdeling gaat naar de behandeling van besmette bewoners: voorzieningen met COVID-19 besmettingen krijgen prioriteit voor levering.

Voor de toekenning van deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) baseert Zorg en Gezondheid zich op de prioriteiten zoals vastgelegd in de Risk Management Group (RMG) op basis van het wetenschappelijk advies van de Risk Assessment Groep (RAG) en op het aantal geregistreerde besmettingen. Residentiële voorzieningen, zoals de woonzorgcentra, die nog of opnieuw te maken krijgen met een uitbraak, zullen zelf deze beschermingsmaterialen kunnen aanvragen.

Per 2 geregistreerde covid 19- bewoners kan een voorziening maximaal het volgend materiaal aanvragen voor 20 dagen: 

 • 50 chirurgische maskers
 • 150 FFP’s
 • Set van 100 wegwerpschorten en 6 herbruikbare schorten OF set van 16 herbruikbare schorten
 • 800 handschoenen
 • 2 face shields  OF brillen ( brillen zolang de voorraad strekt)

Face shields en brillen zijn geen verbruiksgoederen. Het totaal aantal face shields dat een voorziening ontvangt, kan nooit hoger zijn dan het hoogste aantal besmettingen dat in de loop van de coronacrisis gemeld is.

Hoe de persoonlijke beschermingsmaterialen correct gebruiken?

Materiaal bestellen

Vul dit formulier in om materiaal te bestellen

De gevraagde beschermingsmiddelen worden binnen de 2 weken geleverd. 

Vragen over beschermingsmaterialen?

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Zorg en Gezondheid Mail naar beschermingsmiddelen@vlaanderen.be
Voorzieningen voor personen met een handicap Mail naar avf@vaph.be of bel naar 02 249 36 66.
Gemeenschapsinstellingen voor jeugdzorg Mail naar corona@opgroeien.be.
Onderwijsinstellingen Raadpleeg de contactgegeven op Onderwijs Vlaanderen
Ziekenhuizen, triagecentra en zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen,…)  Meld tekorten aan materiaal via dit online formulier
Andere vragen: mail naar coronashortages@fagg-afmps.be
Vragen bij leveringen van mondmaskers aan verpleegkundigen en zorgkundigen Mail naar gbbu-covidrequests@health.fgov.be

Meer info

Aankoop mondmaskers voor lokale besturen