COVID-19: Hulp en extra ondersteuning

Psychosociale ondersteuning

De COVID-19 crisis heeft een grote  psychosociale impact op iedereen. Heel veel diensten hebben dan ook initiatieven genomen voor het aanbieden van psychosociale ondersteuning aan de bevolking en hulpverleners.

Vrijwilligers of extra werkkrachten

Zoek je als zorgvoorziening vrijwilligers of extra werkkrachten ter ondersteuning? Medische en niet-medische vrijwilligers en zorginstanties vinden elkaar op www.helpdehelpers.be.

Inzet van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging in cohortzorg

Een cohortteam uit de gezinszorg of thuisverpleging kan waar nodig voorzieningen ondersteunen. 
 

Crisismanagement voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer.

Compensatie van de kosten voor residentiële WVG-voorzieningen

Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van de civiele noodtoestand van COVID-19.  U vindt hier alles wat u over de compensaties moet weten:

  • Wat, voor wie en hoeveel?
  • Hoe vraag ik de CORONA-compensatie aan?
  • Welke regelgeving geldt voor de CORONA-compensatie?