COVID-19: attesten arbeidsongeschiktheid en quarantaine

Attest arbeidsongeschiktheid en 'quarantaineattest'

Op basis van afspraken in de Nationale Arbeidsraad werd voor de duur van de COVID-19-crisis een aangepast model van medisch getuigschrift uitgewerkt, dat gebruikt kan worden voor zowel fysieke raadplegingen als telefonische contacten. Het gaat om een uniform model dat voor alle ondernemingen geldt. Dat getuigschrift is van toepassing voor 2 situaties:

  • de werknemer is arbeidsongeschikt;
  • de werknemer is geschikt om te werken maar mag zich niet verplaatsen en zich dus niet naar zijn werkplek begeven (‘quarantaineattest’).

Dit aangepast attest geldt voor alle personen, ongeacht hun sociaal statuut. Het model van de getuigschriften wordt in de softwarepakketten van de huisartsen geïntegreerd. 

Financiële gevolgen bij ziekte of quarantaine

Op het portaal van de sociale zekerheid wordt informatie verschaft over de financiële gevolgen voor de betrokkenen. Kort samengevat:

  • Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn zullen de gewone ziekte-uitkeringen bekomen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.
  • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen kunnen genieten van doorbetaling van hun loon voor zover telewerk mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift dat zij aan de werkgever overmaken een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen.
  • Zelfstandigen die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.