Correct gebruik van de gratis vaccins

De Vlaamse overheid stelt een aantal vaccins gratis ter beschikking van artsen die vaccineren. De gratis vaccins dienen voor specifieke doeleinden. Voor andere doeleinden mag u de gratis vaccins niet gebruiken. U schrijft in dat geval een voorschrift voor de patiënt zodat hij het vaccin kan halen bij de apotheker.

Vanaf 1 juli 2018

Vaccin Gratis te gebruiken voor Niet gratis te gebruiken voor
Triaxis®
 •  de boostervaccinatie tegen tetanus, difterie (verlaagde dosis) en kinkhoest (verlaagde dosis) voor de leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs (± 14 jaar) en leerlingen tot het einde van het secundair onderwijs die geen vaccinatie gekregen hebben tegen tetanus, difterie en kinkhoest en difterie in het 3de jaar secundair onderwijs. 
 •  het vaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest mag gebruikt worden voor alle indicaties bij adolescenten en volwassenen :
  • primo-herhalingsvaccinatie
  • 10 jaarlijkse herhalingsvaccinatie van volwassenen 
  •  cocoonvaccinatie van bv. partners of grootouders 
  • vaccinatie van personen die werken met kleine kinderen 
  • vaccinatie van zwangere vrouwen tijdens elke zwangerschap (aanbevolen tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, bij elke zwangerschap) 
 
 Engerix B 20®
 • de vaccinatie van alle leerlingen in het secundair onderwijs die nog niet ingeënt zijn geweest tegen hepatitis B
 •  de vaccinatie van volwassenen 
Imovax polio®
 • de primovaccinatie van kinderen die om een of andere reden de aanbevolen vaccins niet kunnen krijgen
 •  de vaccinatie van asielzoekers die uit endemische landen komen waar polio circuleert 
 • de vaccinatie van personen die uit endemische landen komen waar polio circuleert volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (juni 2019: Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Democratische Republiek Congo, Indonesië, Somalië, Niger, Mozambique, Papoea-nieuw-guinea en Angola)
 • Meer info ook op de website reisgeneeskunde  http://www.itg.be/N/Artikel/reisgeneeskunde/extra-poliovaccinatie
 •  reisvaccinatie  
Hexyon®
 • de primovaccinatie tegen polio (geïnactiveerd vaccin), difterie, tetanus, kinkhoest (acellulair), Haemophilus influenzae type b en hepatitis B
 • de inhaalvaccinatie van kinderen jonger dan 5 jaar 
 • de vaccinatie van kinderen vanaf 5 jaar  
Tetravac®
 • de vaccinatie tegen polio, difterie (pediatrische dosis), tetanus en kinkhoest (acellulair): voor de inenting in het eerste leerjaar (± 6 jaar) 
 • de inhaalvaccinatie van kinderen jonger dan 13 jaar 
 •  de vaccinatie van kinderen vanaf 13 jaar  
MMR-VAX Pro®
 •  de vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella van kinderen op de leeftijd van 12 maanden en voor de leerlingen van het 5de leerjaar (11 jaar) 
 • de vaccinatie van baby's tussen 6 maanden en 12 maanden bij reizen naar risicogebieden. De vaccinatie moet echter gezien worden als een extra vaccinatie. Deze kinderen moeten hierna nog 2 vaccins krijgen boven de leeftijd van 12 maanden; 
 • de inhaalvaccinatie van kinderen tussen 1 en 11 jaar die nog niet gevaccineerd werden voor het toedienen van een eerste dosis  
 • de inhaalvaccinatie van personen geboren na 1970 die nog geen twee dosissen gekregen  hebben  
 • de inhaalvaccinatie van asielzoekers

 

 NeisVac-C®
 • de primovaccinatie tegen meningokokken van serogroep C
 • de inhaalvaccinatie van alle kinderen tot het einde van het secundair onderwijs 
 •  de vaccinatie van volwassenen  
Synflorix®
 • de primovaccinatie tegen pneumokokken
 • de inhaalvaccinatie van kinderen tot 24 maanden
 •  de vaccinatie van kinderen ouder dan 24 maanden  
Gardasil 9®
 • de vaccinatie tegen HPV van meisjes in het 1e jaar secundair onderwijs ongeacht de leeftijd
 • de vaccinatie van alle andere meisjes, ook niet als ze een jaar voorop zitten en hierdoor in het 2e jaar secundair onderwijs zitten (voor meisjes tussen 12 en 18 jaar bestaat er ook een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV).  
Vaxigrip Tetra®
 •  de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra 
 • de vaccinatie van bewoners in een instelling voor personen met een beperking
 • de vaccinatie van bewoners in een psychiatrische instelling
 • de vaccinatie van de personeelsleden van woonzorgcentra 
 • de vaccinatie van ouderen die thuis wonen 
 • de vaccinatie van personen met een beperking of psychische problemen die enkel naar een dagcentrum gaan