Coronavirus 2019 nCoV

In China is er momenteel een epidemie met een nieuw coronavirus (2019-nCoV). De overdracht van mens op mens is bevestigd, maar er is meer informatie nodig om deze wijze van overdracht te evalueren.

Gevalsdefintie

Op basi​s van de gevalsdefinities van WHO en ECDC, definieert België de volgende patiënten als verdacht voor 2019-nCoV:

Elke persoon met

  • klinische symptomen van een bovenste of onderste luchtweginfectie  (met plots begin van minstens 1 van de volgende symptomen: koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden)  
    EN
  • reisgeschiedenis naar de Hubei provincie in China in de 14 dagen voor het begin van de ziekte

OFWEL

Elke persoon met

  • klinische symptomen van ernstige acute luchtweginfectie en/of klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking, die een ziekenhuisopname vereist
    EN
  • hetzij een reisgeschiedenis naar China in de 14 dagen voor het begin van de ziekte
  • hetzij een nauw fysiek contact met een door het l​aboratorium bevestigd geval van 2019-nCoV in de 14 dagen voor het begin van de ziekte

Richtlijnen

De laatste versie van de richtlijnen voor artsen vindt u op de website van Sciensano.

Alle info over het virus, veelgestelde vragen en updates verzamelen we op www.info-coronavirus.be/nl. Met algemene vragen kan u ook bellen naar 0800/14689.

 

Actuele informatie