Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

Zorg en Gezondheid doet er alles aan om de maatregelen op deze pagina voortdurend bij te werken. Omdat de wijzigingen aan de richtlijnen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het echter mogelijk dat de meest recente geldende richtlijnen van de federale overheid nog niet verwerkt zijn in de documenten op deze pagina . De maatregelen van de federale overheid primeren in dat geval op onze richtlijnen.  

Richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen en andere (eerstelijns)zorgverleners

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met mensen met griepachtige symptomen of mensen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. Sinds 12 maart testen we alleen nog wie in het ziekenhuis wordt opgenomen of bepaalde zorgverleners.

Richtlijnen voor zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen

Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Daarom gelden in de zorgvoorzieningen tijdelijk specifieke maatregelen. 

Nood aan een luisterend oor?

Monitoring

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en om advies te kunnen verlenen over uitbraakbeheersing, vragen wij de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de serviceflatgebouwen om ons dagelijks via het e-loket een aantal gegevens te bezorgen.

Financiële compensaties

Zie de meest recente brieven over financiering in de ouderenzorg.

Heropstart dagstructuur en -activiteiten

docx bestandInspiratienota heropstart dagstructuur en -activiteiten (29 mei 2020) (242 kB)

Woonzorgcentra

Maatregelen voor het voorkomen van besmettingen en beheersen van een uitbraak

Draaiboek contactonderzoek woonzorgcentra
Draaiboek cohorteren
Maatregelen COVID-19 in woonzorgcentra

Personeelsondersteuning

Uitvoeren van testen

Financiële gevolgen en compensaties

Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

Centra voor herstelverblijf

Centra voor dagopvang en centra voor dagverzorging

Centra voor kortverblijf

Type 1

Type 2 en 3

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, wordt aan de centra voor kortverblijf type 2 en type 3 gevraagd om de deuren tijdelijk te sluiten tot en met 14 juni 2020. Wij raden dit aan in het belang van de kwetsbare doelgroep die normaal van jullie zorg kan gebruik maken. Het risico op besmetting met COVID-19 is reëel. Voor kwetsbare gebruikers weten we dat de gevolgen van een besmetting een ernstig ziektebeeld kan hebben. We beseffen dat deze maatregel jullie voorziening voor een bijzondere uitdaging stelt, maar rekenen op jullie begrip en verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie.

Richtlijnen thuiszorg

Inzet van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging in cohortteams voor de zorg voor COVID-patiënten.

Waarschuwingsdocument over de thuisisolatie van een patiënt met COVID-19

Een patiënt met (vermoedelijk) COVID-19 hoeft dikwijls niet naar het ziekenhuis, maar kan thuis in isolatie blijven. Met dit document kan de patiënt zijn zorgverleners en mantelzorgers verwittigen, zodat zij de gepaste beschermingsmaatregelen kunnen nemen om besmetting te vermijden.

Richtlijnen geestelijke gezondheidszorg

Initiatieven beschut wonen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Ambulante GGZ voorzieningen

Referentiecentra autisme

Moeder-baby-eenheden en GAUZZ

Richtlijnen revalidatie

Richtlijnen voor CLB

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen

Brief bedrijfsgeneeskundige dienst

17 maart 2020: pdf bestandBrief aan bedrijfsgeneeskundige diensten (17 maart 2020) (214 kB)