Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

Zorg en Gezondheid doet er alles aan om de maatregelen op deze pagina voortdurend bij te werken. Omdat de wijzigingen aan de richtlijnen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het echter mogelijk dat de meest recente geldende richtlijnen van de federale overheid nog niet verwerkt zijn in de documenten op deze pagina . De maatregelen van de federale overheid primeren in dat geval op onze richtlijnen.  

Richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen en andere (eerstelijns)zorgverleners

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met mensen met griepachtige symptomen of mensen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. Sinds 12 maart testen we alleen nog wie in het ziekenhuis wordt opgenomen of bepaalde zorgverleners.

Richtlijnen voor zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen

Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Daarom gelden in de zorgvoorzieningen tijdelijk specifieke maatregelen. 

Woonzorgcentra

Subsidie voor het aanstellen van een crisismanager voor managementondersteuning bij grote nood.

Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

Centra voor herstelverblijf

Centra voor dagopvang en centra voor dagverzorging

Centra voor kortverblijf type 1

Centra voor kortverblijf type 2 en 3

Om de verdere verspreiding van het COVID 19 virus tegen te gaan, wordt aan de centra voor kortverblijf type 2 en centra voor kortverblijf type 3 gevraagd om de deuren tijdelijk te sluiten tot en met maandag 13 april 2020. Het is zeer waarschijnlijk dat dit een verplichting wordt. 
Wij raden dit aan in het belang van de kwetsbare doelgroep die normaal van jullie zorg kan gebruik maken. Het risico op besmetting met COVID-19 is reëel. Voor kwetsbare gebruikers weten we dat de gevolgen van een besmetting een ernstig ziektebeeld kan hebben.
We beseffen dat deze maatregel jullie voorziening voor een bijzondere uitdaging stelt, maar rekenen op jullie begrip en verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie.

Richtlijnen thuiszorg

Thuiszorg, lokale dienstencentra en centra voor dagopvang

Waarschuwingsdocument over de thuisisolatie van een patiënt met COVID-19

Een patiënt met (vermoedelijk) COVID-19 hoeft dikwijls niet naar het ziekenhuis, maar kan thuis in isolatie blijven. Met dit document kan de patiënt zijn zorgverlers en mantelzorgers verwittigen, zodat zij de gepaste beschermingsmaatregelen kunnen nemen om besmetting te vermijden.

Richtlijnen geestelijke gezondheidszorg

Initiatieven beschut wonen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Ambulante GGZ voorzieningen

Referentiecentra autisme

Moeder-baby-eenheden en GAUZZ

Richtlijnen revalidatie

Richtlijnen voor welzijnssectoren

Opvangcentra dak- en thuislozen en inloopcentra

Samenlevingsopbouw, Algemeen Welzijnswerk en Armoedebestrijding

Brief bedrijfsgeneeskundige dienst

17 maart 2020: pdf bestandBrief aan bedrijfsgeneeskundige diensten (214 kB)