Controles door de module eWZCfin

pdf bestandeWZCfin - Controles 1.1.pdf (259 kB)

xlsx bestandeWZCfin - Controles 1.1.xlsx (46 kB)

In dit document staan de controles die door de module eWZCfin worden toegepast inzake:

  • VSB-verzekeringsstatus

  • Opnameberichten

  • Indicatiestellingen

  • Facturatie 

De ouderenvoorziening die een controlemelding krijgt, kan in dit document de betekenis ervan terugvinden en nagaan wat ze kan doen om het probleem op te lossen.

Meer info over de procedures en manier van werken van de module eWZCfin vindt u in de handleiding.

Controles eWZCfin versie 1.1

Op 31 juli 2019 bezorgden we versie 1.1 aan de ouderenvoorzieningen.

Daarin stonden de volgende wijzigingen ten opzichte van de versie 1.0 :

  • De meldingen eWZCfin voor de controles admission_107, admission _122, admission _127 en indrep_102 werden aangepast.
  • Aanvulling controles admission_100 en indrep_100 met “wijziging INSZ-nummer”.

Controles eWZCfin versie 1.0

Op 19 juni 2019 bezorgden we de eerste versie van het document met de controles eWZCfin aan de ouderenvoorzieningen.