Controles door de module eWZCfin

pdf bestandeWZCfin_controles_1.3 (405 kB)

xlsx bestandeWZCfin - controles_1.3 (44 kB)

In dit document staan de controles die door de module eWZCfin worden toegepast inzake:

 • VSB-verzekeringsstatus

 • Opnameberichten

 • Indicatiestellingen

 • Facturatie 

De ouderenvoorziening die een controlemelding krijgt, kan in dit document de betekenis ervan terugvinden en nagaan wat ze kan doen om het probleem op te lossen.

Meer info over de procedures en manier van werken van de module eWZCfin vindt u in de handleiding.

Controles eWZCfin versie 1.3

Op 1 juli 2021 bezorgden we versie 1.3 aan de ouderenvoorzieningen.

Daarin stonden de volgende wijzigingen ten opzichte van versie 1.2:

 • De omschrijvingen van controles ADMISSION_151-156 werd aangepast;
 • De volgende controles werden toegevoegd:
  • FACT_WZCHM_V02
  • FACT_WZCHM_V01
  • FACT_WZC_041
  • FACT_WZC_043
  • FACT_WZCHM_V03
 • De volgende controles werden verwijderd;
  • FACT_WZC_020
  • FACT_WZC_025
  • FACT_WZC_039
  • FACT_WZC_031
 • Voor de volgende controles werd de omschrijving aangepast:
  • FACT_WZC_004;
  • FACT_WZC_029
  • FACT_WZC_019
  • FACT_WZC_021
  • FACT_WZC_023
  • FACT_WZC_033

Controles eWZCfin versie 1.2

Op 22 juli 2020 bezorgden we versie 1.2 aan de ouderenvoorzieningen.

Daarin stonden de volgende wijzigingen ten opzichte van versie 1.1:

 • De meldingen eWZCfin voor de controles VSB-verzekeringsstatus werden aangepast:

  • De redenen WZC_REASON_004 en WZC_REASON_005 werden verwijderd;
  • De reden WZC_REASON_006 werd aangepast naar WZC_REASON_007;
  • De reden WZC_REASON_009 werd toegevoegd.
 • In de tabel controles opnameberichten en indicatiestellingen werd een kolom “geweigerd of in beraad” toegevoegd.
 • De omschrijving van de controle ADMISSION_121 werd aangevuld.
 • De controle ADMISSION_159 werd verwijderd.
 • De controle ADMISSION_168 werd toegevoegd.

Controles eWZCfin versie 1.1

Op 31 juli 2019 bezorgden we versie 1.1 aan de ouderenvoorzieningen.

Daarin stonden de volgende wijzigingen ten opzichte van de versie 1.0 :

 • De meldingen eWZCfin voor de controles admission_107, admission _122, admission _127 en indrep_102 werden aangepast.
 • Aanvulling controles admission_100 en indrep_100 met “wijziging INSZ-nummer”.

Controles eWZCfin versie 1.0

Op 19 juni 2019 bezorgden we de eerste versie van het document met de controles eWZCfin aan de ouderenvoorzieningen.