Contactonderzoek verhoogt bereik

  • 2 juni 2020

De afgelopen week zijn grote stappen vooruit gezet die het bereik van het contactonderzoek verbeteren. In Vlaanderen melden nu zo goed als alle huisartsen, labo’s en ziekenhuizen hun patiënten en testresultaten aan de federale databank voor het contactonderzoek. Van bijna alle patiënten waren de afgelopen dagen ook contactgegevens beschikbaar. In Vlaanderen resulteerde dat de voorbije week in een kleine 2.500 telefoonoproepen naar patiënten en hun contactpersonen en per dag een 20-tal huisbezoeken. Afgelopen week werden er zo iets meer dan 1.000 hoog- en laagrisico-contacten gevonden.  

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Het gelukkig nog altijd dalende aantal nieuwe besmettingen zien we ook vertaald in dalend aantal te contacteren personen voor onze contactonderzoekers. De afgelopen dagen moeten ze rond de 300 telefoons per dag uitvoeren. De instroom zit goed: zo goed als alle huisartsen, labo’s en ziekenhuizen melden aan het federale platform en sinds het voorbije weekend zien we dat bij meer dan 90% van de patiënten ook een telefoonnummer beschikbaar is.”

Het verhoogde bereik leidt ook tot meer resultaat. Van alle oproepen die het contactonderzoek probeert te doen naar patiënten:

  • Leidt ongeveer 30% ook tot contactpersonen.
  • Geeft in ongeveer 15% van de gesprekken de patiënt aan geen contactpersonen te hebben.
  • Leidt 25 tot 35% niet meteen tot resultaten omdat de patiënt niet telefonisch bereikt kon worden (neemt niet op, telefoonnummer werkt niet…). Een deel daarvan kan de dag erna nog bereikt worden of via de huisbezoeken.
  • Zijn de overige oproepen verkeerd verbonden of niet mogelijk wegens geen contactgegevens of naar personen die medewerking weigeren, aangeven negatief getest te zijn geweest of al eerder gebeld te zijn (beperkt aantal).

Het gemiddelde aantal contactpersonen per bereikte patiënt is gestegen tot iets meer dan 2 per patiënt (inclusief de patiënten die 0 contacten opgeven).

Binnen de interfederale werkgroep tracing blijft er volop gewerkt worden om elke stap in het contactonderzoek te verbeteren. Zo werd het mogelijk gemaakt dat ontbrekende of verkeerde telefoonnummers kunnen aangevuld worden met telefoonnummers die de ziekenfondsen beschikbaar hebben over hun leden. Mensen die een gsm-nummer opgeven, worden nu per sms verwittigd dat ze opgebeld gaan worden. Om het bereik verder te verhogen, worden verschillende verbeterpistes onderzocht, zoals de mogelijkheid om zelf te bellen naar het contactonderzoek en het verduidelijken van afspraken rond collectiviteiten. Stap voor stap wordt het contactonderzoek beter en performanter, zodat het een volwaardig instrument wordt om ook op langere termijn heropflakkeringen van het virus tegen te gaan en meer ingrijpende maatregelen te vermijden.

Joris Moonens, woordvoerder zorg en Gezondheid: “Het contactonderzoek zal echter enkel kunnen slagen als iedereen er goed aan meewerkt. Naarmate de maatregelen versoepelen en mensen bijvoorbeeld terug naar het werk gaan, zullen ze meer contacten hebben. Als je gebeld of bezocht wordt door het contactonderzoek, geef dan zo veel mogelijk je contacten en hun contactgegevens door. Wees daar niet terughoudend in, je mag er zeker van zijn dat we vertrouwelijk met die informatie omgaan en die nooit zullen gebruiken om je te bestraffen omdat je contact hebt gehad met iemand. Door mee te werken aan het contactonderzoek bescherm je jezelf, je familie en andere naasten. Je helpt om het virus geen nieuwe kans te geven om het leven van ons allemaal lam te leggen.”

Zorg en Gezondheid zet samen met zijn externe partners ook in op het continu verbeteren van de gesprekken door de contactonderzoekers. Naast eigen opleidingen in intervisies die de call centra zelf organiseren, gaan ervaren contactonderzoekers van het agentschap de call centra bezoeken om mee te luisteren met de gesprekken en zo tips en aandachtspunten door te geven. Ook voor de contactonderzoekers die aan huis komen, zijn bijkomende opleidingen voorzien.  

Daarnaast bereidt Zorg en Gezondheid momenteel ook een communicatiecampagne uit die mensen zal informeren en sensibiliseren over het contactonderzoek. Daarvoor zal eerst een online steekproef uitgevoerd worden om de kennis over en houding t.o.v contactonderzoek te meten.