Contactonderzoek in cijfers

 • 7 mei 2021

Elke week vindt u hier een aantal kerncijfers over de resultaten en het bereik van de contactopvolging in Vlaanderen.

De onderstaande cijfers over het bereik en de doorlooptijd van de contactopvolging in Vlaanderen gaan over de periode van vrijdag 23 april tot en met donderdag 29 april 2021. Deze kunnen we niet voor de meest recente week geven, aangezien het soms een aantal dagen duurt om iemand te bereiken.

Daarnaast geven we een aantal cijfers over het werkvolume van de contactopvolging. Deze kunnen we geven voor de meest recente week, en gaan dus over de periode van vrijdag 30 april tot en met donderdag 6 mei 2021. 

Bereik (23/04 - 29/04)

Bereik bij patiënten en contactpersonen

De Vlaamse contactopvolging kan starten nadat de huisarts en het labo de patiëntgegevens en het testresultaat hebben doorgestuurd naar de databank van het federale kenniscentrum Sciensano en er daar een werkopdracht of dossier is gemaakt.

De contactopvolging slaagde erin om 94% effectief te bereiken voor een vraaggesprek naar de contactpersonen, waarvan 71% binnen de 24 uur.

De overige 6% zijn mensen die meestal ook wel bereikt worden, maar die weigeren om mee te werken, of een verkeerde persoon zijn (verkeerd nummer), negatief geteste personen zijn die niet gebeld moesten worden (verkeerde melding door de huisarts) of nog een aantal personen die al eerder gebeld werden of andere redenen waarom een vraaggesprek niet mogelijk of nuttig was

Ook de contactpersonen worden nog altijd goed en snel bereikt. 92% van te contacteren contactpersonen werd bereikt, waarvan 84% binnen de 24 uur.

Doorlooptijd (23/04 - 29/04)

De contactopvolging vanuit Vlaanderen kan starten zodra onze contactonderzoekers de patiëntgegevens doorgestuurd krijgen vanuit de Sciensano-databank.

 • de doorlooptijd (mediaan) van de afname van het staal tot het afronden van het contact met de patiënt bedraagt 22,6 uur.
 • de tijd om de contactpersonen te bellen en te informeren is 4 uur;
 • de hele doorlooptijd (mediaan), vanaf het moment dat een test wordt afgenomen tot dat de Vlaamse contactopvolging de contactpersonen van de patiënt kan bereiken of het dossier kan afronden, bedraagt momenteel 30,1 uur.

Volumes (30/04 - 06/05)

Aantal telefoons

 • Het contactonderzoek deed de voorbije week 115.123 telefoons. Dit zijn alle uitgevoerde telefoons, dus ook terugbellen naar een persoon, verkeerde nummers etc. 36.940  oproepen leidden tot een gesprek. 
 • Die week belde het contactonderzoek gemiddeld naar 11.604 personen, waarvan 2.066 besmette personen (sommige moeten een dag later opnieuw gebeld worden eer er). 
 • Per dag werden gemiddeld 316 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte.

Contactpersonen

In totaal werden de voorbije week 32.801 contacten verzameld. Dit zijn zowel hoog- als laagrisicocontacten. 

91% van de gesproken patiënten deelde contacten. 

De patiënten die contactpersonen doorgaven, gaven gemiddeld 3,39 contactpersonen door. Contacten die zich bevinden in zogeheten "collectiviteiten" zijn hier niet inbegrepen. 

ct mei

 

Vermoedelijke bron van besmetting

Waar denken COVID 19-patiënten zelf dat ze de besmettingen hebben opgelopen? De contactonderzoekers stellen ook deze vraag wanneer ze een besmette persoon opbellen of bezoeken om diens contactpersonen te bevragen. De resulaten van deze vraag vindt u hier maandelijks terug.

In de maand maart kregen we antwoorden van 57.681 besmette personen op de vraag waar ze zelf denken besmet te zijn geraakt. De meeste mensen geven aan niet te weten waar ze besmet zij geraakt

 • 19.570 besmette personen geven aan thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 33,93%.
 • 5.211 besmette personen geven aan bij familie of vrienden thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 9,03%
 • 4.866 besmette personen geven aan  op school (lager en secundair) besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op  8,44%
 • 4.633  besmette personen geven aan op het werk besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 8,03%
 • 845 besmette personen geven aan in een crèche of kleuterschool besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,46%
 • 819 besmette personen geven aan "op een andere locatie" besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,42%
 • 584 besmette personen geven aan in een ziekenhuis andere verzorginsinstelling besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,01%

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere categoriën die genoemd worden, zoals in een op reis, op het openbaar vervoer of in een winkel die in minder dan 1% van de gesprekken genmeod worden als bron van besmetting

 

 

Evolutie van het volume, bereik en snelheid

Sinds de opstart van het contactonderzoek en tot en met januari 2021 werden er meer dan 1.500.000 telefoons uitgevoerd. Meer dan 55.000 huisbezoeken werden uitgevoerd.

Er werden in totaal bijna 300.000 indexpatiënten opgebeld, waardoor bijna 700.000 contacten van besmette personen verzameld werden.

 

evolutie oproepen

Aantal huisbezoeken

Wie telefonisch niet bereikt kan worden, krijgt een bezoek op zijn thuisadres van een contactonderzoeker ("field agent"). Meer dan 55.000 huisbezoeken werden uitgevoerd.

huisbezoeken

Aantal verzamelde contactpersonen

Bij een gesprek met een besmet persoon, vraagt het contactonderzoek met wie de besmette persoon contact had tot twee dagen voor de start van zijn symptomen. Zo verzamelde het contactonderzoek van juni 2020 tot januari 2021 669.377 hoog- en laagrisicocontactpersonen. Sommige huisgenoten, die al door de huisarts van de besmette persoon in quarantaine geplaatst zijn, hoeven niet meer opgebeld te worden door het contactonderzoek. 

verzamelde contacten

Bereik

Door technische verbeteringen in het dataplatform waar het contactonderzoek mee werkt, kon het bereik bij zowel besmette personen (indexpatiënten) als contactpersonen systematisch verbeterd worden.

 • Afgerond betekent in onderstaande grafiek dat het dossier van de patiënt wordt afgesloten met een resultaat. Dit kan ook inhouden dat de patiënt niet bereikt werd, bijvoorbeeld bij een verkeerd nummer en adres. 
 • Succesvol bereikt betekent dat een contactonderzoeker met de persoon kon spreken om hem/haar te bevragen naar contactpersonen of in te lichten over quarantaine en testen. 
bereik Contactonderzoek bij indexpatienten

 

bereik contacten

 

Snelheid

De snelheid van het contactonderzoek wordt slechts gedeeltelijk bepaald door de snelheid waarmee de contactonderzoekers een persoon opbellen of bezoeken. De meeste tijd gaat naar stappen die daaraan vooraf gaan: het testen van de besmette persoon en het analyseren van het testresultaat door een labo, het doorsturen van die resultaten naar de federale databank (Sciensano) en het doorsturen van de patiëntgegevens van die federale databank naar de contactonderzoekers. 

De "mediane doorlooptijd" in onderstaande grafieken tonen het aandeel in de snelheid van het contactonderzoek zelf: de tijd die zij nodig hebben om telefonisch of met huisbezoek een indexpersoon of contactpersoon te bereiken, vanaf het moment dat zij over de gegevens van die persoon beschikken. 

snelheid contactonderzoek