Contactonderzoek bereikt meer contactpersonen van patiënten

  • 11 juni 2020

Het contactonderzoek in Vlaanderen belt momenteel dagelijks tussen de 250 à 300 mensen op om contactpersonen op te vragen of adviezen te geven over isolatie of waakzaamheid. Elke dag vinden er ook zo’n 20 huisbezoeken plaats. De gesprekken met patiënten leidden de afgelopen dagen naar 100 à 150 contactpersonen per dag. Het gemiddelde aantal contactpersonen per bereikte patiënt is ook verder gestegen, naar 3,5 à 4 per patiënt. Het contactonderzoek verhoogt dus verder zijn bereik. Ook een belangrijk resultaat is dat ongeveer 1 op de 4 contactpersonen aan het contactonderzoek meldt dat ze symptomen vertonen die op COVID-19 kunnen wijzen. Deze mensen moeten dan meteen in isolatie blijven en hun arts contacteren om getest te worden. 

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Het aantal nieuwe besmettingen in Vlaanderen blijft gelukkig laag, wat zich uiteraard vertaalt in het aantal uit te voeren contactonderzoeken bij patiënten. We zien dat we intussen ook al meer contactpersonen per patiënt vinden, gemiddeld 3 tot 4. Belangrijk is dat het contactonderzoek aan de contactpersonen ook vraagt of ze symptomen hebben, en dat blijkt het geval te zijn bij ongeveer 1 op de 4. Deze mensen zullen zeker niet allemaal besmet zijn, maar de contactonderzoeker verwijst deze personen meteen door naar de huisarts zodat ze zich sneller laten testen en vraagt hen ook om meteen in isolatie te blijven.” 

Nog steeds zo’n 15% tot soms 20% van de patiënten geeft tijdens het gesprek aan geen contactpersonen te hebben. Sommige patiënten weigeren ook medewerking. De Vlaamse overheid zal een informatiecampagne lanceren om mensen beter te informeren over het contactonderzoek en aan te sporen tot verantwoordelijkheidszin en solidariteit om eraan mee te werken. Daarnaast blijft Zorg en Gezondheid ook inzetten op opleiding voor de contactonderzoekers, zodat die de gesprekken zo kwalitatief mogelijk uitvoeren en voldoende doorvragen naar contactpersonen. Dat draagt mee bij tot de verhoging van het aantal gevonden contactpersonen. Ook binnen de interfederale werkgroep wordt verder gewerkt aan het verbeteren van het contactonderzoek, zoals technische verbeteringen aan het IT- platform en de dataketen en verduidelijkingen in de scripts voor de contactonderzoekers.

Meer info

Contactonderzoek bij COVID-19