Contactonderzoek bij COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactopvolging uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we zo kunnen vermijden, hoe beter.

Met contactopvolging proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Kort uitgelegd: wat is contactopvolging?

Coronalert
Hoe herken je een contactonderzoeker?

Voor contactopvolging word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19.

Vragen over contactopvolging?

Stel uw vragen via het algemene infonummer voor COVID-19

Een klacht over de contactopvolging? Laat het ons weten.

Contactopvolging in cijfers

Hmonitoret contactonderzoek belt elke dag honderden mensen. Volg hier de cijfers per week over het bereik en de resultaten van contactopvolging.

 

Hoe verloopt contactopvolging?
  1. Klachten? Laat je meteen testen.
  2. Positief? De contactopvolging start.
  3. Je contacten krijgen advies.
Gevalsdefinitie en testing

De contactopvolging gebeurt alleen na bevestiging van een geval met een positief laboresultaat. Alle mogelijke gevallen moeten ook verplicht gemeld worden, zodat een contactopvolging gestart kan worden. 

De rol van de huisarts in contactonderzoek

De rol als huisarts is cruciaal in contactopvolging. We willen daarom nog even voor u de basisprincipes helder maken en oplijsten hoe u er toe kan bijdragen dat contactopvolging succesvol kan zijn.

Maatregelen voor contactpersonen en reizigers

Je bent contactpersoon van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Of je keert terug uit een hoogrisicogebied. Wat moet je doen?
 

Medisch getuigschrift en quarantaineattest

Een aangepast model van medisch getuigschrift is beschikbaar als u arbeidsongeschikt bent of in quarantaine moet.

Bron- en clusteronderzoek

Naast contactonderzoek zetten we ook in op bron- en clusteronderzoek om de verspreiding van COVID 19 te vertragen, zowel centraal vanuit de Vlaamse overheid als lokaal.

Lijst uw contacten op met dit modelformulier

Naar de huisarts gebeld en je wordt getest op COVID-19? Maak meteen zelf al een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad.

Privacy & vertrouwelijkheid

Contactopvolging gebeurt met het volste respect voor uw privacy. De info die je is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of je de coronamaatregelen wel naleeft.

Lokale initiatieven voor bron- en contactonderzoek

In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen en de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol. Veel lokale besturen willen die rol op een goede manier opnemen. Lokale initiatieven en het centrale systeem van contact- en bronopsporing kunnen elkaar versterken.