Contact over kinderopvang

Contact over kinderopvang

Voor kinderopvang kunnen ouders opvangadressen vinden via de website van Kind en Gezin. Met specifieke vragen hierover kunnen ze terecht bij de Kind en Gezin-Lijn (T: 078 150 100). Ook de zorgcoördinator drielingen helpt toekomstige ouders daarbij graag verder.

Criteria die bij de keuze voor kinderopvang een rol spelen zijn:

  • locatie in een specifieke gemeente of zoeken in meerdere gemeenten;
  • groeps- of gezinsopvang;
  • prijs afhankelijk van het inkomen of prijs bepaald door de opvangvoorziening;
  • mogelijkheid van flexibele opvang: vroeg, laat, ’s avonds, in het weekend;
  • opvang zieke kinderen, occasionele opvang, opvang voor kinderen met specifieke noden.

De kinderen worden bij voorkeur zo snel mogelijk ingeschreven in de kinderopvang (al tijdens de zwangerschap). Zeker als de kinderen pas later, bijvoorbeeld na hun eerste verjaardag, naar de kinderopvang gaan, kan dat uitzicht geven op 3 plaatsen tegelijk.

De prijs voor de kinderopvang kan variëren volgens de voorziening en is al dan niet inkomensgerelateerd. U vindt daarover meer informatie op de website van Kind en Gezin. Bij drielingen kan er een verminderd tarief worden aangerekend. De kostprijs moet bij de voorziening/onthaalouder zelf opgevraagd worden.

Voor structurele kinderopvang aan huis kunnen ouders een advertentie plaatsen in een lokale krant of een au-pair nemen.

Het is ook mogelijk om (informele) kinderopvang met gezinszorg te combineren.