Consultatiebureaus Kind en Gezin

Consultatiebureaus Kind en Gezin

De consultatiebureaus van Kind en Gezin volgen op systematische wijze de groei en ontwikkeling van Vlaamse kinderen op. Ze screenen baby’s onder meer op het vlak van gehoor, zicht en afwijkingen.

De organisatie van de consultatiebureaus is in handen van het Vlaams intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin. Het agentschap speelt een belangrijke rol in de organisatie van kinderopvang. Daarnaast staat Kind en Gezin in voor de preventieve gezinsondersteuning. De consultatiebureaus van Kind en Gezin richten zich vooral naar kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders.

Jonge kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor het preventieve gezondheidsbeleid. Daarom zijn de consultatiebureaus van Kind en Gezin in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid van rechtswege erkend als organisatie met terreinwerking. Zo is gezorgd voor een geïntegreerd beleid tussen de agentschappen Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid.