Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Herbekijk de Conferentie Eerstelijnszorg via de live web stream. De plenaire sessies en de parallelle sessies “Als de zorg complex wordt: zorgcoördinatie en casemanagement” en “Betere planning door goede gegevens” werden integraal uitgezonden.

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de provinciale toetsingsmomenten.

Voorbereidingstraject

6 werkgroepen bereiden de visie op reorganisatie van de eerstelijnszorg voor. De eerste 2 werkgroepen ontwikkelen een visie op integrale zorg en de rol van de persoon met een zorgbehoefte in het zorgproces en in de organisatie van de zorg. Daarop werken de volgende werkgroepen deelaspecten van die visie verder uit. De opstart van de werkgroepen verloopt gefaseerd.