Conclusies doelgroepenbevraging gezondheidsimpact van luchtverontreiniging en geluidshinder

  • 10 maart 2017

Welke knelpunten en succesfactoren ervaren lokale overheden wanneer ze werken rond luchtverontreiniging en geluidshinder? Dat was de centrale vraag van de doelgroepbevraging die Zorg en Gezondheid eind 2016 liet uitvoeren bij lokale besturen en enkele studiebureaus. Uit de resultaten blijkt dat vooral een gebrek aan kennis en inzicht in de materie, een groot vertrouwen in projectontwikkelaars en een onderschatting van het probleem het de milieu- of mobiliteitsambtenaar op dit moment moeilijk maakt om te handelen rond luchtverontreiniging en geluidshinder. Zorg en Gezondheid gaat met deze resultaten aan de slag in haar verdere werking.

Lees de conclusies en aanbevelingen van de doelgroepenbevraging