Conceptnota over de toekomst van de residentiële ouderenzorg

pdf bestandConceptnota over de toekomst van de residentiële ouderenzorg (2.03 MB)

De Vlaamse regering keurde op 30 mei 2018 de conceptnota goed waarmee Vlaanderen de krijtlijnen trekt voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg. De conceptnota lijst concrete actiepunten op en houdt een protocolakkoord in waarin met de sector duidelijke, wederzijdse engagementen worden afgesproken.

Een samenvatting van de conceptnota