Community associated methicillineresistente Staphylococcus aureus (CA-MRSA)

25 tot 30 % van gezonde mensen draagt Staphylococcus aureus (een bacterie) in de neus, in de keel of in huidplooien, zonder dat ze een infectie hebben. Sommige types van deze bacterie produceren een toxine, die Panton-Valentine Leukocidine (PVL) wordt genoemd. Soms zijn deze types resistent en dus niet gevoelig aan bepaalde antibiotica. We spreken dan van community associated methicillineresistente Staphylococcus aureus (CA-MRSA). In andere gevallen helpen deze antibiotica wel. We noemen die variant community associated methicillinesensitieve Staphylococcus aureus (CA-MSSA).

Deze beide varianten raken meestal jonge, gezonde personen zonder onderliggende risicofactoren. Dikwijls is er verspreiding van dit type bacterie binnen het gezin, maar soms worden er ook uitbraken in collectiviteiten zoals kinderdagverblijven, kazernes, sportclubs, zorginstelling aan deze varianten toegeschreven.

Deze types kunnen (terugkerende) etterige huidinfecties veroorzaken, zoals abcessen of steenpuisten. In uiterst zeldzame gevallen kan de bacterie aanleiding geven tot ernstige infecties zoals longontstekingen.

CA-MRSA/-MSSA is meldingsplichtig bij elk vermoeden van een ernstige infectie die een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.