Communicatiedag voor de informatisering van de woonzorgsector (eWZC): stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst

Op 21 juni 2016 organiseerde Zorg en Gezondheid in samenwerking met de koepels voor de ouderenzorg (het eWZC-consortium) de communicatiedag van het eWZC-programma. Het eWZC-programma is een initiatief waarbij koepels, softwareleveranciers en overheid samenwerken voor een verdere informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra.

Dit communicatiemoment vond plaats naar aanleiding van de oplevering van de pilootprojecten van het eWZC-programma.

De pilootprojecten vormden, samen met uitgebreide bevragingen van de sector en stakeholders, de basis voor een actieplan met de beleidsprioriteiten voor de komende jaren: het invoeren van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument, de informatie-uitwisseling over medicatie, communicatie tussen voorzieningen, informatieveiligheid en administratieve vereenvoudiging.

Presentaties

U vindt hier de presentaties die tijdens de communicatiedag werden gegeven

pdf bestandVerwelkoming en inleiding tot het eWZC-programma (209 kB)
Spreker: Tom Vermeire, afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid

Voorstelling van de eWZC-projecten door de verschillende projectpartners.

pdf bestandAnalyse van de noden en prioriteiten op vlak van informatisering voor de Vlaamse woonzorgcentra (425 kB)
Spreker: Tom Vermeire, afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid

pdf bestandSlotwoord - beleidsdoelstellingen voor informatisering bij de Vlaamse woonzorgcentra (720 kB)
Spreker: Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

 

Meer weten?

Het eWZC-programma beoogt een bewustmaking over informatisering in de woonzorgsector en de verdere opbouw van IT-functionaliteiten voor procesbeheersing en gegevensdeling.

Het objectief van eWZC is om vooruitgang te realiseren in de vier onderstaande domeinen. In dit kader waren vijf projecten geselecteerd die deze domeinen afdekken. De projecten bestonden uit een samenwerking tussen woonzorgcentra en softwareleveranciers, projectafhankelijk werden ook apothekers, artsen, ziekenhuizen en sociale diensten betrokken. Een overzicht:

De domeinen:

  • Transmurale zorg: de informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers.
  • Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het woonzorgcentrum.
  • Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.
  • Apotheek: informatiseren van het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren – toedienen)

Daarnaast heeft het eWZC-consortium zich geëngageerd om tegen midden 2016 een beleidsplan te ontwikkelen over de informatisering van Vlaamse woonzorgcentra. Dit gaat het om het invullen van Actiepunt 7 van de federale roadmap e-Gezondheid.

Vragen of opmerkingen bij de communicatiedag? Mail naar eWZC@vlaanderen.be.

Het eWZC-programma is een initiatief van de 4 koepelorganisaties in de ouderenzorg (VVSG, Ferubel, Vlozo en Zorgnet-Icuro) met ondersteuning van de Vlaamse overheid.

koepels ouderenzorg